Dokumenty

Zde najdete školní dokumenty a formuláře ke stažení.

Školní dokumenty Školní řád
  Klasifikační řád
  Zřizovací listina - úplné znění
  Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
  Pravidla, rady a doporučení žákům pro úspěšné zvládnutí výuky
  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
   
GDPR Informace o zpracování osobních údajů
  Informační povinnost o zpracování osobních údajů
   
Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program - obor Elektrotechnika
  Školní vzdělávací program - obor Strojírenství
   
Praxe Hodnocení povinné praxe
   
Přijímací řízení Přijímací řízení 2019/2020
  Přijímací řízení 2019/2020 - 2. kolo
   
Informace pro 1. ročníky Obecné informace
  Informace k ISIC
  Žádost o vydání ISIC
  Osobní dotazník žáka
   
Žádosti Žádost o přestup na SPŠSE
  Žádost o prominutí komisionální zkoušky
  Žádost o dotaci na lyžařský kurz
  Žádost o ukončení studia
  Žádost o uvolnění z výuky
  Žádost o kopii vysvědčení
   
Informace k maturitním zkouškám Informace k maturitní zkoušce
  Nabídka předmětů k maturitní zkoušce
  Pokyny k podání přihlášky
  Přihláška k MZ
  Maturity jaro 2019 rozpis
  Seznam povinné četby
  Kritéria hodnocení ústních zkoušek
   
Maturitní práce Návrhy maturitních prací strojírenství
  Návrhy maturitních prací elektrotechniku
  Úprava maturitní práce
   
Maturitní okruhy Maturitní okruhy AT
  Maturitní okruhy EE
  Maturitní okruhy EK a ÚČ
  Maturitní okruhy ESP
  Maturitní okruhy EZ
  Maturitní okruhy ST
  Maturitní okruhy předmět Stavba a provoz strojů s automatizací

 

Loading...