Dokumenty

Zde najdete školní dokumenty a formuláře ke stažení.

Školní dokumenty

Školní řád
Příloha školního řádu - Pravidla, rady a doporučení žákům pro úspěšné zvládnutí výuky 
Klasifikační řád
Zřizovací listina - úplné znění
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
Informační povinnost o zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program - obor Elektrotechnika
Školní vzdělávací program - obor Strojírenství

Praxe

Hodnocení povinné praxe

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2019/2020
Přijímací řízení 2019/2020 - 2. kolo

Informace pro 1. ročníky

Obecné informace
Informace k ISIC
Žádost o vydání ISIC
Osobní dotazník žáka

Informace k maturitním zkouškám

Informace k maturitní zkoušce
Nabídka předmětů k maturitní zkoušce
Pokyny k podání přihlášky
Přihláška k MZ
Maturity jaro 2019 rozpis
Seznam povinné četby
Kritéria hodnocení ústních zkoušek

Maturitní práce

Návrhy maturitních prací strojírenství
Návrhy maturitních prací elektrotechniku
Úprava maturitní práce

Maturitní okruhy

Maturitní okruhy AT
Maturitní okruhy EE
Maturitní okruhy EK a ÚČ
Maturitní okruhy ESP
Maturitní okruhy EZ
Maturitní okruhy ST
Maturitní okruhy předmět Stavba a provoz strojů s automatizací

Žádosti

Žádost o přestup na SPŠSE
Žádost o prominutí komisionální zkoušky
Žádost o dotaci na lyžařský kurz
Žádost o ukončení studia
Žádost o uvolnění z výuky
Žádost o kopii vysvědčení

 

Den otevřených dveří: sobota 30.11.2019 od 9 hod.
Loading...

Kalendář akcí Loading...