Dokumenty

Zde najdete školní dokumenty a formuláře ke stažení.

Školní dokumenty

Školní řád
Klasifikační řád
Zřizovací listina - úplné znění
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
Návod k obsluze kopírky
Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Informační povinnost o zpracování osobních údajů

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program - obor Strojírenství a Elektrotechnika

Praxe

Hodnocení povinné praxe
Vzor smlouvy pro firmy

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Aktuální informace k přijímacímu řízení - posunutí termínů

Informace pro 1. ročníky

Obecné informace
Informace k ISIC

Informace k maturitním zkouškám (vzhledem ze změnám v souvislosti s COVID-19 dochází ke změně termínů - sledujte prosím aktuality)

Informace k maturitní zkoušce
Aktuální informace k maturitní zkoušce - posunutí termínů
Přihláška k MZ
Seznam povinné četby
Kritéria hodnocení ústních zkoušek

Maturitní práce

Metodický pokyn k OMP
Logo 1
Logo 2

Maturitní okruhy

Maturitní okruhy AT
Maturitní okruhy EE
Maturitní okruhy EK a ÚČ
Maturitní okruhy EN
Maturitní okruhy ESP
Maturitní okruhy MT
Maturitní okruhy SS
Maturitní okruhy ST
Maturitní okruhy Anglický jazyk
Témata praktických maturitních zkoušek - silnoproud
Témata praktických maturitních zkoušek - slaboproud

Žádosti

Žádost o přestup na SPŠSE
Žádost o prominutí komisionální zkoušky
Žádost o dotaci na lyžařský kurz
Žádost o ukončení studia
Žádost o uvolnění z výuky
Žádost o kopii vysvědčení

Covid-19

Čestné prohlášení o neinfekčnosti

 

 

Kalendář akcí Loading...