Dokumenty

Zde najdete školní dokumenty a formuláře ke stažení.

Školní dokumenty

Školní řád
Klasifikační řád
Zřizovací listina - úplné znění
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
Návod k obsluze kopírky
Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
Záznam o činnosti zpracování
Informační povinnost o zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program - obor Strojírenství a Elektrotechnika

Praxe

Hodnocení povinné praxe
Vzor smlouvy pro firmy

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Informace pro 1. ročníky

Obecné informace
Informace k ISIC

Informace k maturitním zkouškám

Informace k maturitní zkoušce
Přihláška k MZ
Seznam povinné četby
Kritéria hodnocení ústních zkoušek

Maturitní práce

Návrhy maturitních prací strojírenství
Návrhy maturitních prací elektrotechniku
Úprava maturitní práce

Maturitní okruhy

Maturitní okruhy AT
Maturitní okruhy EE
Maturitní okruhy EK a ÚČ
Maturitní okruhy ESP
Maturitní okruhy EZ
Maturitní okruhy ST
Maturitní okruhy předmět Stavba a provoz strojů s automatizací

Žádosti

Žádost o přestup na SPŠSE
Žádost o prominutí komisionální zkoušky
Žádost o dotaci na lyžařský kurz
Žádost o ukončení studia
Žádost o uvolnění z výuky
Žádost o kopii vysvědčení

Covid-19

Čestné prohlášení o neinfekčnosti

 

Kalendář akcí Loading...

Den otevřených dveří: 4. 11. 2020 (středa) - 15:00 - 18:00 hod.