ISIC karta

Zde naleznete veškeré informace a dokumenty k ISIC kartám.

Informace k prodloužení platnosti ISIC karty

Škola pro žáky zařizuje ISIC karty, prodloužení platnosti těchto karet a vystavení duplikátů. ISIC karty slouží jak k přístupu do školy, tak i k přístupu ke školní kopírce či vyzvednutí oběda.

Zájemci o některou z výše uvedených služeb vyplní tento formulář, data z formuláře budou vždy k 15. dni měsíce zařazena do objednávky. Podmínkou zařazení do objednávky je dostatečná výše prostředků na školní pokladně.

Ceny za jednotlivé položky:

Služba Cena
Prodloužení platnosti 250 Kč
Duplikát 100 Kč
Nový průkaz 350 Kč i

isic karta mobil plast - ISIC karta

Dokumenty k ISIC