Školní kariérové poradenství

Školní kariérové poradenství SPŠ SE se zaměřuje na předávání informací z oblasti kariérového poradenství našim žákům, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, rodičům i vyučujícím.

Na tomto místě se budou postupně objevovat informace o možnostech pomaturitního studia, novinky v oborech VŠ a VOŠ, ale také různé možnosti uplatnění na trhu práce v jižních Čechách, příp. i dále (zahraničí apod.).

Skolni karierove poradenstvi 2 - Školní kariérové poradenství

 

Naše činnost mj. zahrnuje i průběžné předávání informací žákům, rodičům a kolegům o aktuálních nabídkách poradenských služeb v oblasti kariérového poradenství na jihu Čech i jinde. V návaznosti na kariérové poradenství zařazujeme v rámci vzdělávání na SPŠ SE různé přednášky, případně také exkurze do různých institucí.

Poskytujeme také metodickou podporu při volbě, kam po maturitní zkoušce, ať už co se týče dalšího studia, nebo perspektivy budoucího zaměstnání.

A v neposlední řadě našim studentům nabízíme pomoc se sestavením životopisu či vyplněním Europassu, pomoc s tvorbou motivačního dopisu, vyplňováním přihlášek k dalšímu studiu. Pomůžeme s přípravou na přijímací pohovor do zaměstnání. Na individuálních schůzkách budeme společně hledat nejvhodnější řešení pro konkrétní situaci daného žáka.

Mgr. Pavlína Šustrová
školní kariérový poradce
sustrova@spssecb.cz

Nabídka zaměstnání od spolupracujících firem

Písemnosti při hledání zaměstnání

Hledání zaměstnání

Kam po maturitě

Související články

Všechny články