Přijímací řízení na SPŠSE ČB

Jelikož je pro nás kvalita vzdělání na prvním místě, tak i v případě, že by v některém školním roce nebyla zákonná povinnost konat přijímací zkoušky, u nás se přijímací zkoušky konat budou.

Je možné, že někoho to od podání přihlášky na naši školu odradí, ale ti, kteří májí zájem o studium na kvalitní průmyslové škole s dobrým jménem, budou odměněni tím, že budou mít v kolektivu stejně smýšlející spolužáky.

Dobré jméno školy dělají právě tito naši absolventi (jak na vysokých školách, tak v praxi) a nechceme jít cestou přijetí každého, kdo se přihlásí.

Výsledky přijímacích zkoušek 2024

Tak už je to tady! Podívej se, zda jsi u přijímaček uspěl/a. Pokud ano, tak gratulujeme a těšíme se, že se od zaří budeme potkávat na Dukelské!

Výsledky přijímacích zkoušek >

Příprava na přijímací zkoušky

Štěstí přeje připraveným. Kromě přijímacích zkoušek nanečisto jsme pro vás připravili sérii prezenčních seminářů z matematiky a českého jazyka a literatury.

Příprava na přijímací zkoušky >

Dokumenty k přijímacímu řízení

Postup přijímacího řízení

Před přijímacími zkouškami:

Naším studentem se může stát jakýkoliv absolvent studia na ZŠ nebo nižšího gymnázia. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří byli klasifikováni známkou z chování „neuspokojivé“.

Uchazeč musí v přihlášce uvést název ŠVP (školního vzdělávacího programu, zjednodušeně zaměření), na který se hlásí. Uchazeč může na naši školu podat 3 přihlášky, každou na jiné zaměření.

Je nutné u každé školy a oboru v přihlášce uvést prioritu. Podle této priority bude probíhat umisťování uchazeče do škol/oborů, prioritu nelze po podání přihlášky změnit.

Součástí přihlášky je doložení prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí třídy 9.

K přihlášce je také nutné přiložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (vzory v Excelu nebo  PDF).

S ohledem na změny v přijímacím řízení v roce 2024 mohou rodiče/zákonní zástupci) podat přihlášku 3 způsoby:

 • Elektronicky (s ověřenou identitou občana)
 • Výpisem ze systému – údaje vloží rodiče do systému DIPSY a do školy doručí pouze výpis ze systému včetně povinných příloh
 • Klasický tiskopis se všemi přílohami v papírové podobě (ke stažení na webu www.prihlaskynastredni.cz)

Přihlášku je nutné odevzdat v termínu 1.-20. 2. 2024.

Bližší informace k novému způsobu podání přihlášky naleznete na webu https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html.

V našem článku Jak podat přihlášku na střední školu – návody a videa můžete najít další potřebné informace k podání přihlášky.

 

Přijímací zkoušky

Uchazeč může získat až 120 bodů složených z následujících disciplín:

Studijní průměr na ZŠ dokládáte jako přílohu přihlášky, získáte jej ze své základní školy.

Body, které získáte za studijní průměr můžete zjistit z tabulky níže, jedná se o celkový průměr ze všech předmětů a poslední 3 pololetí.

bodovehodnoceni2425 - Přijímací řízení

Součástí bodů, které lze v přijímacím řízení získat, je i hodnocení účasti na Technické olympiádě.

Technická olympiáda

Hodnocení:

Za řešení dvou úloh Technické olympiády Jihočeského kraje mohou účastníci získat max. 100 bodů (za každý vyřešený problém max. 50 bodů). Uchazeči budou sečteny body za 1. a 2. úlohu Technické olympiády a výsledek bude vydělen 10. Maximálně lze tedy do hodnocení přijímacího řízení získat 10 bodů.

Body budou uchazeči započítány automaticky, uzavírka soutěže je 14. 2. 2024.

Přihlížíme i k výsledkům v následujících odborných soutěžích. Hodnoceno bude 1.-8. místo okresních kol soutěží, kterých se uchazeč zúčastnil ve sledovaném období (8. a 9. třída):

 • matematická olympiáda,
 • fyzikální olympiáda,
 • logická olympiáda (hodnotí se krajské kolo),
 • Přírodovědný klokan,
 • Matematický klokan.

Doklad o umístění je třeba dodat do 15. 4. 2024.

 

Pokud se žák zúčastnil jakéhokoliv krajského kola z výše vyjmenovaných předmětových soutěží, získá navíc 1 bod bez ohledu na výsledek v krajském kole (s výjimkou logické olympiády).

Úspěšné splnění testů z matematiky a českého jazyka a literatury od společnosti CERMAT je klíčové pro přijetí na naši školu.

Jednotná přijímací zkouška CERMAT

 

V případě, že si v těchto předmětech nejste jistí, doporučujeme se zúčastnit naší Přípravy na přijímací zkoušky.

Hodnocení:

 • matematika max. 36 bodů (přepočteno z max. 50 bodů)
 • český jazyk a literatura max. 36 bodů (přepočteno z max. 50 bodů)
 • celkově max. 72 bodů

Pro cizince, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR, platí jiné podmínky pro zkoušky z českého jazyka a literatury. Bližší informace naleznete na webových stránkách CERMATu. Tito žáci skládají ústní zkoušku z češtiny, zkoušejícími jsou naši učitelé českého jazyka a literatury.

 

Termín konání jednotné příjímací zkoušky:

 1. řádný termín: 12. dubna 2024
 2. řádný termín: 15. dubna 2024

 

 1. náhradní termín: 29. dubna 2024
 2. náhradní termín: 30. dubna 2024

 

Jednotnou přijímací zkoušku budete konat ve škole, určené CERMATem, vše potřebné se dozvíte z pozvánky, která vám bude zaslána od 15. do 30. března 2024.

Uchazeč může získat maximálně 120 bodů složených z částí. Na vybraný obor se dostane vždy max. 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů u dvou a více uchazečů se bude postupovat podle předem stanovených rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňována postupně, dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů. Podrobný žebříček kritérií naleznete v příloze.

Výsledky přijímacího řízení >

Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí není zasíláno, vše je vyhlášeno automaticky zveřejněním výsledků přijímacího řízení. Výsledky budou zveřejněny 15. května 2024 jak elektronicky na webu školy, tak i fyzicky v prostorách školy.

Nástup do školy

Povedlo se? Tak gratulujeme a těšíme se na tebe! Před nástupem do školy si prostuduj informace pro 1. ročníky.

Během června tebe a tvé rodiče pozveme na úvodní setkání.

Přesvědč se sám

Jak to u nás vypadá? Jak probíhá výuka? Co jinde nenajdeš? Pokud stále hledáš odpovědi na své otázky, není nic jednoduššího než se k nám vydat osobně. Přijď na prohlídku školy a poslechni si veškeré informace od našich zaměstnanců.

Dny otevřených dveří

St 16. 10.

Den otevřených dveří (16:00–18:00)

St 27. 11.

Den otevřených dveří (16:00–18:00)

So 11. 1.

Den otevřených dveří (9:00–12:00)

St 12. 2.

Den otevřených dveří (16:00–18:00)

Nevyhovují-li ti uvedené termíny, je možné dohodnout individuální termín telefonicky.

Virtuální prohlídka školy