Strojní inženýrství

V průběhu čtyř let se naučíš navrhovat strojní součásti, konstruovat pomocí počítačůprogramovat NC stroje. Získáš základní informace o strojírenských technologiích, stavbě a provozu strojů i pružnosti a pevnosti materiálů.

Během studia si zvolíš specializaci na technický software, nebo podnikovou ekonomikuúčetnictví. Svoje odborné znalosti můžeš prověřit v dílnách, ročníkových odborných pracích, dlouhodobé maturitní práci nebo SOČ.

Základní informace:

 • Studijní obor: Strojírenství 23-41-M/01
 • Zkratka oboru:
 • Doba studia: 4 roky (denní studium)
 • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
 • Zaměření: Konstruování pomocí počítače, ekonomika podniku, stavba strojů

Generálním partnerem oboru Strojní inženýrství je ŠKODA JS a.s.

Uplatnění

Příklady adekvátních pracovních pozic

 • ČEZ, a. s.: Absolventi SŠ mohou najít uplatnění jako: strojník energetických zařízení JE, technolog technické kontroly, koordinátor NDT (nedestruktivních kontrol). Absolventi následného VŠ studia se mohou uplatnit jako: operátor sekundárního okruhu JE, technolog technické kontroly, specialista jakosti strojní údržby, systémový inženýr, koordinátor projektů, koordinátor NDT (nedestruktivních kontrol).

Možnosti dalšího vzdělávání

 • ČVUT FS, FJFI Praha
 • ZČU FST Plzeň
 • VUT FSI Brno
 • TUL FS Liberec
 • UJEP FS Ústí nad Labem

Učební plán – strojní inženýrství

Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Technické kreslení TK 4 (2) 0 0 0 4
Mechanika ME 3 (1) 3 3 0 9
Elektrotechnika EL 0 2 0 0 2
Stavba a provoz strojů SPS 0 3 (1) 3 (1) 6 (2) 12
Konstruování pomocí počítače KPP 0 2 (2) 1 (1) 0 3
Strojírenská technologie ST 2 2 4 (2) 5 (2) 13
Kontrola a měření KM 0 0 2 (2) 2 (2) 4
Číslicové řízení strojů CRS 0 0 2 (2) 0 2
Mechatronika MCH 0 0 0 4 (2) 4
Praxe PRA 3 (3) 3 (3) 3 (3) 0 9
Volitelné předměty 0 0 0 4 4
Součet hodin 12 15 18 21 66
Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Český jazyk a literatura CL 3 (1) 3 3 3 (1) 12
Anglický jazyk AJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12
Základy společenských věd ZSV 0 2 1 0 3
Dějepis DJ 2 0 0 0 2
Matematika MA 4 (1) 4 (1) 3 (1) 3 (1) 14
Fyzika FY 3 (1) 2 0 0 5
Chemie CH 2 0 0 0 2
Informační technologie IT 2 (2) 2 (2) 0 0 4
Základy ekologie ZEK 1 0 0 0 1
Tělesná výchova TV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8
Ekonomika EK 0 0 3 (1) 0 3
Součet hodin 22 18 15 11 66

Bloky volitelných předmětů ve 4. ročníku*:

Buď
 A1 – Počítačem podporované konstruování (PPK) – 2 hod
 A2 – Počítačem podporované obrábění CAM (PPO) – 2 hod

 

Nebo
 B1 – Účetnictví (UC) – 2 hod
 B2 – Podniková ekonomika (PE) – 2 hod

* Žák si povinně zvolí blok volitelných předmětů A, nebo B.

 

Lyžařský kurz

V 1. ročníku.

Sportovně-turistický kurz

Ve 3. ročníku cykloturistický kurz.

Přesvědč se sám

Jak to u nás vypadá? Jak probíhá výuka? Co jinde nenajdeš? Pokud stále hledáš odpovědi na své otázky, není nic jednoduššího než se k nám vydat osobně. Přijď na prohlídku školy a poslechni si veškeré informace od našich zaměstnanců.

Dny otevřených dveří

St 16. 10.

Den otevřených dveří (16:00–18:00)

St 27. 11.

Den otevřených dveří (16:00–18:00)

So 11. 1.

Den otevřených dveří (9:00–12:00)

St 12. 2.

Den otevřených dveří (16:00–18:00)

Nevyhovují-li ti uvedené termíny, je možné dohodnout individuální termín telefonicky.

Související dokumenty