Elektroenergetika a elektrické stroje

Elektroenergetici se zabývají výrobou elektrické energie, jejím přenosem, rozvodemužitím. Zajišťují připojení odběrných elektrických zařízení k elektrizační soustavě a jejich spolehlivý a bezpečný provoz.

Získáš znalosti o elektrických strojích a způsobech jejich řízení. V rámci různých přednášek se seznámíš se zástupci významných energetických firem z okolí Českých Budějovic, můžeš se zúčastnit Jaderné maturity na JETE nebo Energetické olympiády. Výuka je doplněna řadou odborných exkurzí.

Základní informace:

  • Studijní obor: Elektrotechnika 26-41-M/01
  • Zkratka oboru: EE
  • Doba studia: 4 roky (denní studium)
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Zaměření: Výroba, rozvod a spotřeba elektrické energie, konstrukce elektrických strojů, projektování a návrh elektrických zařízení

Generálním partnerem oboru Elektroenergetika a elektrické stroje je ČEZ, a. s.

Uplatnění

Příklady adekvátních pracovních pozic

  • ČD Cargo, a. s.: Absolventi mají možnost uplatnění buď v opravnách nákladních vozů a hnacích vozidel, nebo jako strojvedoucí v provozu. V opravnách, kde stále více sílí digitalizace, najdou absolventi uplatnění na pozici elektronik. V případě, že se rozhodnou pro práci strojvedoucího, zvládnou kurz na tuto pozici bez problémů, a to právě díky svým znalostem ze SŠ.
  • ČEZ, a. s.: Absolventi SŠ mohou najít uplatnění jako provozní elektrikář HVB (hlavního výrobního bloku). Absolventi následného VŠ studia se mohou uplatnit jako operátor sekundárního okruhu JE, specialista systémů elektro nebo koordinátor projektu elektro.

Možnosti dalšího vzdělávání

  • ČVUT FEL, FJFI Praha
  • ZČU FEL Plzeň
  • VUT FEKT Brno

Učební plán – elektroenergetika a elektrické stroje

Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Základy elektrotechniky ZE 5 (1) 3 (1) 0 0 8
Automatizační technika AT 0 0 2 4 (2) 6
Číslicová technika CT 0 3 0 0 3
Elektrotechnologie EG 0 1 0 0 1
Elektronika ET 0 3 2 0 6
Praxe PRA 3 (3) 3 (3) 3 (3) 0 9
Elektrická měření EM 0 0 4 (2) 4 (3) 8
Technické kreslení TK 3 (1) 0 0 0 3
Strojnictví SN 0 2 0 0 2
Elektrická zařízení EZ 0 0 0 2 2
Elektrické stroje a přístroje ES 0 0 4 (1) 4 (1) 8
Elektroenergetika EE 0 0 2 5 (2) 7
Součet hodin 11 15 17 19 62
Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Český jazyk a literatura CL 3 (1) 3 3 3 (1) 12
Cizí jazyk AJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12
Matematika MA 4 (1)  4 (1)  3 (1)  3 (1) 14
Fyzika FY 3 (1) 2 0 0 5
Chemie CH 2 0 0 0 2
Základy ekologie ZK 1 0 0 0 1
Základy společenských věd ZSV 0 2 1 0 3
Dějepis DJ 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TV 2 (2)  2 (2)  2 (2)  2 (2) 8
Informační technologie IT 2 (2)  2 (2)  2 (2)  2 (2) 8
Ekonomika EK 0 0 3 (1) 0 3
Součet hodin 22 18 17 13 70

 

Bloky volitelných předmětů ve 4. ročníku*:

Buď
 A1 – Počítačem podporované konstruování (PPK) – 2 hod i
 A2 – Počítačem podporované obrábění CAM (PPO) – 2 hod i

 

Nebo
 B1 – Účetnictví (UC) – 2 hod i
 B2 – Podniková ekonomika (PE) – 2 hod i

* Žák si povinně zvolí blok volitelných předmětů A, nebo B.

 

Lyžařský kurz

V 1. ročníku.

Sportovně-turistický kurz

Ve 3. ročníku cykloturistický kurz.

Přesvědč se sám

Jak to u nás vypadá? Jak probíhá výuka? Co jinde nenajdeš? Pokud stále hledáš odpovědi na své otázky, není nic jednoduššího než se k nám vydat osobně. Přijď na prohlídku školy a poslechni si veškeré informace od našich zaměstnanců.

Dny otevřených dveří

St 16. 10.

Den otevřených dveří (16:00–18:00)

St 27. 11.

Den otevřených dveří (16:00–18:00)

So 11. 1.

Den otevřených dveří (9:00–12:00)

St 12. 2.

Den otevřených dveří (16:00–18:00)

Nevyhovují-li ti uvedené termíny, je možné dohodnout individuální termín telefonicky.

Související dokumenty