Jaké používáme na webu cookies?

Jsme Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, příspěvková organizace se sídlem Dukelská 260/13, 370 01 České Budějovice, IČO 60075970.

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: skola@spssecb.cz

Tel. č.: +420 386 794 111

Provozujeme web na adrese www.spssecb.cz. Na něm pracujeme s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odesílá do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vaše zařízení rozeznat a podle toho přizpůsobit stránky, provést analýzu chování návštěvníků a zobrazit určitý obsah aj.

Jaké typy cookies používáme?

  • Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili webové stránky a fungovaly vám tak jak mají, nebo abychom věděli, že jste nám (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.
  • Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.
  • Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně upravit.
  • Reklamní – tyto nám pomáhají ukládat anonymní segmenty návštěvníků a cílit na ně reklamy.

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

Na základě čeho cookies zpracováváme?

S technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám stránky nemohli bezpečně a správně zobrazit.

Analytické a reklamní cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Ten je jen na vás a můžete ho vzít kdykoliv zpátky.

Jak jde zabránit využívání cookies?

Nejsnadnějším způsobem, jak zabránit používání cookies, je odmítnout souhlas se zpracováním. Dále můžete ovládat manipulaci s cookies prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče nebo prohlížet webové stránky v tzv. anonymním režimu. Více informací o možnostech pro jednotlivé prohlížeče a způsobech výmazu nebo blokování cookies najdete zde:

Prosím, mějte na paměti, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Kdo pro nás cookies zpracovává?

Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnosti Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami –  můžete si je přečíst tady.

Poskytovatel služby Meta Pixel, společnost Meta (Facebook) se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. můžete si je přečíst tady.

Dále bychom chtěli zmínit:

Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole. Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie a v rámci Google Analytics a Meta Pixelu, mohou být data na základě vašeho souhlasu zpřístupněna i mimo EU (do USA).

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.