Informace pro 1. ročníky

Připravili jsme pro vás podrobný soupis všeho, co budete potřebovat před nástupem do školy a v průběhu studia.

Informace pro studenty 1. ročníků

Kliknutím otevřete příslušnou záložku

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvních ročníků proběhnou 13. června 2024 od 16 hodin. Účast rodičů je nutná, jelikož jedním z bodů schůzky bude předání přístupových kódů k systému Bakaláři, který umožňuje rodičům i žákům sledovat prospěch, docházku atd. Dále budou předány informace o ISIC kartách, doporučené literatuře a pomůckách potřebných ke studiu na naší škole.

Třída 1.ER bude mít schůzky v učebně č. 4, 1.EE na č. 13, 1.S na čísle 23 a 1.EM na č. 25.

Bližší informace k ISIC kartě jsou zde.

Dotazník pro nové žáky je zde.

Informace ke školní pokladně (Školní program) jsou níže.

Stravování je zajištěno v blízké jídelně U Tří lvů – https://www.jidelnautrilvu.cz/. Je potřeba nového strávníka přihlásit, k odběru oběda bude sloužit ISIC karta, kterou žáci dostanou na začátku školního roku. Přihláška a souhlas k inkasu je ke stažení na webu jídelny, vyplněné dokumenty lze odevzdat v kanceláři školní jídelny v těchto termínech: 14. 6.–28. 6. od 8:00 do 14:00; 1. 7.–12. 7. od 8:00 do 13:00; 26. 8.–30. 8. od 8:00 do 13:00.

Škola nemá vlastní internát, proto doporučujeme obrátit se na domovy mládeže v Českých Budějovicích. Naši žáci jsou obvykle ubytování buď v Domově mládeže Holečkova (http://www.dmcb.cz/), nebo v Domově mládeže U Hvízdala (http://www.dm-hvizdal.cz/). Z důvodu omezených kapacit doporučujeme kontaktovat vybraný domov mládeže co nejdříve.

Potvrzení o studiu bude žákům vydáno první školní den, tedy 2. 9. 2024.

Využíváme systém Bakaláři, který zobrazuje klasifikační data i absenci. Přístupové údaje budou předány na rodičovské schůzce 13. června 2024.

2. 9. 2024 od 8:00: Den s třídním učitelem – třídnické práce, proškolení BOZ a PO, školní řád, úvodní seznámení se školou; s sebou přezůvky, tužku, papír.
Dvoudenní adaptační přespání – vždy po dvou třídách vyrazíme na adaptační výšlap a přespání do Sportovního areálu Doubí u Třeboně (4.–5. 9. 2024 a 5.–6. 9. 2024).
Pasování prváků – v posluchárně školy, slavnostní pasování na prváky SPŠ SE – konec září.

Rozvrhy hodin budou na konci prázdnin zveřejněny na webu školy. Během prvních dvou týdnů může dojít k drobným změnám.

Žáci mají společné šatní kóje, ve kterých mají uloženy věci na TV, do dílen a přezůvky. Během dne také svrchní oděv. Přístup do šaten je přes ISIC.

Úvodní rodičovská schůzka pro 1. ročníky se uskuteční 13. 6. 2024 od 16 hodin.

Během školního roku se konají rodičovské schůzky v první polovině listopadu a v první polovině dubna.

Při škole funguje Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Každý žák přispívá do spolku poměrnou částkou. Spolek podporuje vzdělávací a kulturní akce školy, nadané žáky a také spotřební materiál pro žáky.

Žáci školy mají možnost bezplatně využívat kancelářský balík Microsoft Office.

Žáci budou mít přístup do školní sítě a také na školní WiFi. Tyto údaje budou moci využít i k přihlášení do akademické sítě eduroam po celé Evropě.

Na škole funguje školní poradenské pracoviště, které slouží žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům SPŠ SE. Náš tým tvoří:

  • výchovný poradce pro 1., 2. ročníky a nadané žáky – Mgr. Tomáš Rolínek,
  • výchovný poradce pro 3. a 4. ročníky – Ing. Dana Paurová,
  • školní metodik prevence – Mgr. Pavlína Šustrová,
  • školní kariérový poradce – Mgr. Pavlína Šustrová,
  • školní psycholog – Mgr. Zuzana Hořejšová.

Více informací najdete v sekci Školní poradenské pracoviště.

Lyžařské kurzy budou organizované pro žáky 2. ročníků.

Škola nabízí každoročně celou škálu kroužků zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, cizí jazyky apod. Jejich aktuální seznam je vždy v průběhu září nového školního roku umístěn na webu školy v sekci Volnočasové aktivity a na školní nástěnce v budově školy.

Z důvodu lepší operativnosti a snížení administrativy je na naší škole zřízena pro žáky školní pokladna. Každý žák má vlastní účet, na kterém mohou rodiče průběžně sledovat pohyby a na nějž mohou v případě potřeby peníze bezhotovostně převést. Na účet je možné na přepážkách ČSOB vložit i hotovost (bez poplatku). Veškeré platby budou žákům školy strhávány z jejich „účtu“. Tímto způsobem budeme řešit např. poplatky za objednané učebnice, kredit na kopírování či prodlužování ISIC karet. Stejně tak budou placeny i různé školní akce (exkurze, kulturní představení nebo sportovní kurzy a jiné platby).

 

Žádáme rodiče žáků 1. ročníků, aby se zaregistrovali na stránkách Školního programu, který online pokladnu provozuje. Po úspěšné registraci a potvrzení třídním učitelem prosíme o vložení částky 350 Kč do on-line školní pokladny, a to nejpozději k datu 23. 6. 2024 (na účet č. 294180851/0300, platbu identifikujte takto: VS: telefon registrujícího zákonného zástupce, SS: 60075970, text: jméno žáka). Tato částka je určena pro nákup ISIC průkazu pro nové žáky.

Více informací si můžete přečíst v návodu.

 

Další částku 2000 Kč zašlete nejpozději k datu 31. 8. 2024. Tato částka bude určena k uhrazení adaptačních aktivit, které proběhnou v září, na nákup nových učebnic a zajištění kreditu ke kopírování.

Žáci, kteří již používali systém školní pokladny na základní škole, se na stránkách školního programu znovu se neregistrují. V záložce ŠP vyplní ID – tj. IČO naší školy 60075970 a jméno dítěte. Poté odešlou ke schválení třídnímu učiteli. Po schválení třídním učitelem mohou rodiče na účet školní pokladny zasílat peníze. Jen POZOR, v záložce POKLADNA budou poté nastaveny 2 školy, ta původní a naše škola, je třeba kontrolovat, do jaké školy peníze posíláte.

Všechny uživatele on-line pokladny žádáme o pravidelnou kontrolu, aby na účtu každého žáka zůstávalo vždy minimálně 300 Kč.

V případě potíží s registrací či s doplněním částky do pokladny se prosím obracejte na paní Hláskovou ze školní podpory na tel. 731  303  265.

Veškeré aktuality, akce, formuláře, dokumenty, známky, rozvrhy, suplování, kontakty, organizaci školního roku a další lze sledovat na našich webových stránkách: https://www.spssecb.cz.

V případě potřeby lze kontaktovat vedení školy nebo v úředních hodinách i sekretariát školy.

Škola má vlastní účet na Facebooku, YouTube a Instagramu.

Všichni naši žáci vlastní montérky s logem školy (a u elektrooborů navíc ještě s logem naší partnerské společnosti ČEZ, a. s.).

Zkoušení velikostí montérek (bunda + kalhoty) proběhne ve dvou termínech – 17. 6. 2024 od 12:00 do 15:00 a 18. 6. 2024 od 13:00 do 15:00. Chlapci budou montérky zkoušet na učebně č. 4, děvčata v kabinetu č. 5 (obě místnosti jsou vedle hlavního vchodu v přízemí). K vyzkoušení bude zajištěno co nejvíce velikostí. Následně bude zadána hromadná objednávka.

Žákům 1. ročníků hradí montérky škola. Pokud by z nich žáci v průběhu studia vyrostli, hradí si nové montérky již sami.

 

V tabulce níže jsou uvedeny učební pomůcky pro jednotlivé předměty.

Pro nové žáky bude 17. 6. 2024 od 12:00 do 13:00 v tělocvičně SPŠ SE probíhat burza učebnic. Současní žáci a absolventi naší školy zde budou prodávat své učebnice.

Předmět Obor i Učebnice Sešit Další poznámky Pomůcky
Dějepis Strojírenství, elektrotechnika Moderní dějiny pro SŠ, Nakladatelství Didaktis Formát A4, A5 Učebnice je pouze doporučená – není nutné ji kupovat
Základy ekologie Strojírenství, elektrotechnika D. Kvasničková, J. Ševčík – Základy ekologie, 2008; nakl. Fortuna – viz poznámky Formát A4,A5 Učebnice je pouze doporučená – není nutné ji kupovat
Matematika Strojírenství, elektrotechnika František Janeček – Matematika – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro střední školy, Prometheus Formát A4
Český jazyk a literatura Strojírenství, elektrotechnika Nová literatura 1 pro střední školy učebnice, ZKRÁCENÁ VERZE, Nakladatelství Didaktis, ISBN 978-80-7358-379-8.
Nová literatura 1 pro střední školy pracovní sešit, ZKRÁCENÁ VERZE, Nakladatelství Didaktis, ISBN 978-80-7358-380-4.
Komunikace v českém jazyce pro střední školy učebnice, Nakladatelství Didaktis, ISBN 978-80-7358-228-9
Komunikace v českém jazyce pro střední školy pracovní sešit, Nakladatelství Didaktis, ISBN 978-80-7358-229-6
Desky, papíry (portfolio) A4 Učebnice i pracovní sešity jsou povinné – LZE KOUPIT NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU PŘES ŠKOLU (je levnější oproti knihkupectví)

Učebnice a pracovní sešit z Komunikace jsou na celé 4 roky studia

volné papíry A4
Fyzika Strojírenství, elektrotechnika bez požadavků Formát A4, čtverečkovaný Kalkulačka
Stavba strojů Strojírenství Strojnické tabulky – Jiří Leinveber, Pavel Vávra, Nakladatelství Albra Formát A4, čtverečkovaný Učebnice je nezbytná po celou dobu studia ST, KM, TK, ME
Strojírenská technologie Strojírenství Strojírenská technologie 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4 (učebnice/díl) M. Hluchý, J. Řasa, Strojnické tabulky Formát A4, čtverečkovaný Učebnice 1/1 a 1/2 jsou pro 1. ročník. Ostatní pro další roč tužka (kreslení schémat), nepovinně pastelky, kalkulačka
Mechanika Strojírenství bez požadavků Formát A4, čtverečkovaný
Technické kreslení Strojírenství, elektrotechnika Technické kreslení a deskriptivní geometrie, Josef Švercl ISBN 80-7183-297-9 Formát A4
Základy elektrotechniky Elektrotechnika Elektrotechnika   I., Ing. Antonín Blahovec ISBN 978-80-7333-123-8
Elektrotechnika  II., Ing. Antonín Blahovec ISBN 978-80-7333-124-5
Elektrotechnika III., Ing. Antonín Blahovec ISBN 978-80-7333-116-0
2 kusy – Formát A4, 60 listů, čtverečkované Učebnice jsou nezbytné
Dílny (Praxe) Strojírenství, elektrotechnika bez požadavků Formát A4, čtverečkovaný Posuvné měřítko (kovové, !!!analogové!!!),  pracovní rukavice
Anglický jazyk Strojírenství, elektrotechnika New Headway Pre-Intermediate Maturita Student´s Book, Fourth edition, Oxford University Press, 2012, ISBN 978-0-19-476974-7                                                          New Headway Pre-Intermediate Workbook without key, Fourth edition, Oxford University Press, 2012, ISBN 978-0-19-476958-7 Dle požadavku jednotlivých vyučujících Obě učebnice jsou na 3 roky, zajištěna sleva 15% na celý komplet po vydání slevové karty pro obchod Oxford v ČB Česko-anglický, anglicko-český slovník v knižní podobě (k maturitě požadavek, aby neobsahoval návod, jak psát korespondenci)
Chemie Strojírenství, elektrotechnika Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, nakladatelství Prometheus sešit typu 440 Tabulky žák používá i ve fyzice a matematice
Informační technologie Strojírenství, elektrotechnika bez požadavků bez požadavků Možnost používat sešit nebo si psát poznámky elektronicky
Tělesná výchova Strojírenství, elektrotechnika Informace o průběhu TV a lyžařských kurzů -předány ve výuce. Sportovní informace k jednotlivým sportům – internet
Oblečení a obuv v tělocvičně a venku. Bezpečnostní předpisy v TV.
Lyžařské kurzy – pokyny ke kurzům budou předány v průběhu roku.

Další pomůcky jsou pro třídy 1.EE, 1.EM, 1.ER, 1.S analogové posuvné měřítko a pro třídy 1.EE, 1.EM, 1.ER multimetr. Viz obrázky.

posuvne meritko - Informace pro 1. ročníky

 

Multimetr - Informace pro 1. ročníky