Informace o škole

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13.

Dnešní Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Dukelské ulici byla původně založena v roce 1913 vedením českobudějovické radnice jako německá odborná škola kovorobná.

V současnosti se vyučují v různých variantách 2 stěžejní obory: strojírenství a elektrotechnika. Vše je studium maturitní pro 500 žáků.

Adresa a způsoby doručení

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Analogová komunikace

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická,
Dukelská 260/13,
370 01
České Budějovice
IČO: 60075970
IZO: 060075970
RED IZO: 600008207
Tel.: +420 386 794 111

Způsoby podání

Škola přijímá zásilky od doručovatelů jak v případě písemností, tak digitálních dat na obvyklých nosičích (CD, DVD, USB flash disk). V případě pochybností o vhodnosti použití formátů datových dokumentů a technických parametrů nosičů dat kontaktujte sekretariát školy.

Dále je možné záležitost vyřídit osobně na sekretariátu školy.

 

Důsledky doručení poškozeného dokumentu
Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, kdy se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Komunikace on-line

web: www.spssecb.cz
e-mail (podatelna): skola@spssecb.cz
ID datové schránky: 88yr7yh

Způsoby podání

Většinu žádostí lze na naší škole vyřídit on-line prostřednicvím podatelny na adrese skola@spssecb.cz, nebo přes datovou schránku (případně je možné použít platformy typu Úschovna).

Kontakty na konkrétní osoby naleznete zde.

V případě, že jsou doručená data poškozená, škola zažádá odesílatele o nápravu. Pokud tak odesílatel neučiní, nebude škola dokument dále zpracovávat. Stejný postup bude škola aplikovat v případě, že soubory obsahují chybu nebo program, u kterého hrozí, že způsobí škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích.

Zřizovatel

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650

Kde nás najdete?