O studiu

Ať už se zajímáš o programování, výrobu energie, fungování robotů nebo o budoucnost automobilů, u nás si vybere každý! Vždy se jedná o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Kromě toho můžeš (po absolvování doplňkového vzdělání) získat i výuční list v oboru. Součástí každého oboru je také praxe. Naši žáci jsou tedy nejen vzdělaní, ale také prakticky zruční.

Studijní obory

Elektromobilita a alternativní pohony

Získej přehled nejen o elektromobilitě, ale i o dalších alternativách v dopravě (CNG, vodík). Kombinujeme učivo z oborů strojírenství, elektrotechnika, chemie i informatika.

Robotika a řídicí technika

Připrav se na automatizaci a digitalizaci provozů. Seznam se s přenosem signálů. Získej znalosti v elektronice, mikroprocesorové technice atd.

Elektroenergetika a elektrické stroje

Získáš informace o způsobech výroby elektrické energie i o její distribuci. Seznámíš se zástupci významných energetických firem z okolí Jaderné maturity na JETE nebo Energetické olympiády.

Strojní inženýrství

Naučíš se navrhovat strojní součásti pomocí počítačů a programovat NC stroje. Seznámíš se strojírenskými technologiemi a stavbou a provozem strojů.

Obecné informace v bodech

Zakončení

Maturitní zkouška

Studium na SPŠ SE České Budějovice se zakončuje maturitní zkouškou a poskytuje tak úplné střední odborné vzdělání.

Uplatnění

Zaměstnání/vysoká škola

Absolventi nacházejí uplatnění přímo v praxi (např. Robert Bosch, spol. s r. o., ENGEL strojírenská, spol. s r. o., TSE, spol. s r. o.), nebo mohou dále studovat na vysoké nebo vyšší odborné škole (VUT, ČVUT atd.).

Náplň studia

Vzdělávací program

Obsah studia je dán školním vzdělávacím programem (ŠVP) zpracovaným v návaznosti na rámcový vzdělávací program (RVP) vydaný Národním ústavem odborného vzdělávání a schválený MŠMT.

Cizí jazyk

Odborná angličtina

Uplatnění absolventů na mezinárodním trhu je při studiu podporováno výukou technické angličtiny daného oboru s důrazem na současné technologie i technologie blízké budoucnosti (robotika, alternativní zdroje apod.). Součástí výuky anglického jazyka je i konverzace s rodilým mluvčím.

Být v pohybu

Tělesná výchova

Škola umožňuje zvyšování tělesné zdatnosti žáků a sportovní vyžití v doplňkových sportovních aktivitách. Součástí vzdělávacích programů je lyžařskýcyklistický kurz.
Kromě toho vedeme řadu volnočasových kroužků jako horolezectví, plavání či posilování.

Volnočasové aktivity >

Stravování

Školní jídelna

Stravování pro žáky je zajišťováno v samostatné školní jídelně – ve Školní jídelně U Tří lvů (na adrese U Tří lvů 194/2b, 370 01 České Budějovice).

Přihlášení >

Součástí školního zařízení je malý bufet a řada automatů.

Ubytování

Domov mládeže

Škola nemá vlastní internát, proto doporučujeme obrátit se na domovy mládeže v Českých Budějovicích. Naši žáci jsou obvykle ubytovaní buď v Domově mládeže Holečkova, nebo v Domově mládeže U Hvízdala. Z důvodu omezených kapacit doporučujeme kontaktovat vybraný domov mládeže co nejdříve.

Srovnání učebních oborů

Všeobecné předměty jsou u všech studijních oborů následující:

 • český jazyk a literatura
 • anglický jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • informační technologie
 • základy ekologie
 • tělesná výchova
 • ekonomika

Odborné předměty:

Obor Elektroenergetika a elektrické stroje Elektromobilita a alternativní pohony Robotika a řídicí technika Strojní inženýrství
Základy elektrotechniky 1. ročník ne 1. a 2. ročník ne
Technické kreslení 1. až 4. ročník ne 1. a 2. ročník 1. až 4. ročník
Strojírenství ne  2. ročník ne ne
Mechanika ne ne ne 4. ročník

Nabízené exkurze do firem i :

Obor Elektroenergetika a elektrické stroje Elektromobilita a alternativní pohony Robotika a řídicí technika Strojní inženýrství
Robert Bosch, spol. s r. o. 1. ročník ne 1. a 2. ročník ne
ENGEL strojírenská, spol. s r. o. ne 1. a 2. ročník 1. až 4. ročník
Teplárna České Budějovice, a. s. ne  2. ročník ne ne
Jihostroj, a. s. ne ne ne 4. ročník

Orientační kvíz

Chceš na naši školu a nevíš, jaký obor zvolit? Nebo se chceš přesvědčit, že sis vybral správně? Vyzkoušej si nezávazný orientační kvíz.

Naši partneři