Elektromobilita a alternativní pohony

Přístup k dopravě se mění a elektromobilita, i přestože má i své oponenty, se bude i v budoucnosti bezpochyby rozvíjet. Naše absolventy chceme připravit pro otevírající se trh práce a příslušné obory na vysokých školách. Samotná problematika elektromobility je velmi komplexní, proto kombinujeme učivo z oboru strojírenství (konstrukce automobilů, 3D modelování, vlastnosti materiálů), elektrotechnika (elektrické stroje, elektroenergetika, alternativní energetika), chemie (bateriové systémy, elektrochemie) a informatika (programování, jednočipové počítače). Učivo tohoto oboru dále zahrnuje i informace o dalších alternativách v dopravě (CNG, vodík).

Kvalita naší školy zaručuje úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ a z reakcí firem na nově otevřený obor už teď víme, že absolventi se nemusejí obávat nedostatku uplatnění.

Základní informace:

 • Studijní obor: Elektrotechnika 26-41-M/01
 • Zkratka oboru: EM
 • Doba studia: 4 roky (denní studium)
 • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
 • Zaměření: Konstrukce a provoz elektromobilů, řízení a regulace elektrických pohonů, alternativní pohony

Uplatnění

Příklady adekvátních pracovních pozic

 • E-ON Česká republika, s. r. o.: V oboru elektromobilita u nás najdou absolventi uplatnění zejména v řízení a provozu sítě dobíjecích stanic. Na této pozici u nás pracuje absolvent SPŠSE pan Martin Schneider. Další možností je projektování a stavba dobíjecích stanic. Širokou škálu uplatnění lze dále najít i v sesterské společnosti E.ON Energie, a. s., a EG.D, a. s.
 • ČEZ, a. s.: Absolventi SŠ mohou najít uplatnění v oblasti řízení a provozu sítě dobíjecích stanic, jako elektrikáři pro FVE nebo servisní technici. Absolventi následného VŠ studia mohou pracovat například v oblasti projektování a stavby dobíjecích stanic nebo jako specialisté na inovace.

Možnosti dalšího vzdělávání

 • ČVUT FEL Praha
 • ZČU FEL Plzeň
 • VUT FEKT Brno
 • UJEP FS Ústí nad Labem

Učební plán – elektromobilita a alternativní pohony

Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Mechanika dopravních prostředků MED 1 2 1 0 4
Konstrukce strojů a vozidel KSV 1 2 2 3 8
Konstruování pomocí počítače KPP 1 2 0 0 3
Kontrola a měření KM 0 0 0 2 2
Strojírenská technologie ST 2 3 2 1 8
Elektrotechnika v dopravě ETD 5 5 0 0 10
Elektrické pohony EPD 0 0 6 6 12
Elektrochemie ECH 0 0 0 1 1
Řídící systémy RSD 0 0 2 2 2
Elektronika vozidel ELV 0 0 3 3 6
Praxe PRA  3 (3)  3 (3) 3 (3) 2 (2) 11
Součet hodin 13 17 17 21 66
Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Český jazyk a literatura CL 3 (1) 3 3 3 (1) 12
Anglický jazyk AJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12
Základy společenských věd ZSV 0 2 1 0 3
Základy ekologie ZEK 1 0 0 0 1
Dějepis DJ 2 0 0 0 2
Matematika MA 4 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 13
Fyzika F 3 (1) 2 0 0 5
Ekonomika EK 0 0 3 (1) 0 3
Informační technologie IT 2 (2) 2 (2) 2 (2) 0 6
Chemie CH 1 0 0 0 1
Tělesná výchova TV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8
Součet hodin 21 17 17 11 64

Bloky volitelných předmětů ve 4. ročníku*:

Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Vybrané partie ze strojírenství VPS 0 0 0 3 3
Vybrané partie z elektrotechniky VPE 0 0 0 3 3
Seminář z matematiky SM 0 0 0 3 3
Součet hodin 0 0 0 3 3

Lyžařský kurz

V 1. ročníku.

Sportovně-turistický kurz

Ve 3. ročníku cykloturistický kurz.

Přesvědč se sám

Jak to u nás vypadá? Jak probíhá výuka? Co jinde nenajdeš? Pokud stále hledáš odpovědi na své otázky, není nic jednoduššího než se k nám vydat osobně. Přijď na prohlídku školy a poslechni si veškeré informace od našich zaměstnanců.

Dny otevřených dveří

St 16. 10.

Den otevřených dveří (16:00–18:00)

St 27. 11.

Den otevřených dveří (16:00–18:00)

So 11. 1.

Den otevřených dveří (9:00–12:00)

St 12. 2.

Den otevřených dveří (16:00–18:00)

Nevyhovují-li ti uvedené termíny, je možné dohodnout individuální termín telefonicky.

Související dokumenty