Dukla pomáhá

Na SPŠSE jsme se mohli již v minulosti setkat např. s charitativní akcí Světluška, tedy s projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Někteří ze studentů se do tohoto projektu aktivně zapojili. Tento projekt však není jediný, kterého se chceme v budoucnu účastnit.

Existuje mnoho oblastí, do kterých se můžeme zapojit a ve kterých můžeme pomoci nebo i dlouhodobě pomáhat potřebným. A v dnešní době to platí dvojnásob. Máme proto v plánu se jako škola v rámci projektu „Dukla pomáhá“ dlouhodobě účastnit nejrůznějších charitativních akcí, a nabídnout tak našim studentům i pracovníkům možnost se do nich dle svého uvážení také zapojit.

Garantem tohoto celoškolního projektu je Mgr. Pavlína Šustrová. Budete-li potřebovat bližší informace k jednotlivým akcím, příp. budete-li mít návrh na uskutečnění akce nové, obracejte se na ni.

Archiv dle školních roků