Sdělení ministerstva školství k jednotné přijímací zkoušce

Celé znění naleznete zde.

 

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE
ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Praha 12. ledna 2018
č. j.: MSMT-1065/2018-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů
1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání
s maturitní zkouškou kategorie stupně dosaženého vzdělání M, K a L podle § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k termínům stanoveným ve Sdělení Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce
2017/2018 (č. j. MSMT-22351/2017-1 ze dne 29. srpna 2017). Časový rozvrh konání písemných testů
jednotné zkoušky je uveden v příloze k tomuto sdělení.
Zkušební schéma je pro 1. a 2. řádný termín stanoveno odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého
a osmiletého gymnázia (dále jen „víceletá gymnázia“), jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní
zkouškou včetně oborů nástavbového studia (dále jen „čtyřleté obory vzdělání“), a to pro všechny
formy vzdělávání. V 1. i 2. náhradním termínu je zkušební schéma stanoveno pro všechny obory
vzdělání shodně, a to pro všechny formy vzdělávání.
Údaje ve zkušebním schématu jsou uvedeny v příloze zvlášť pro uchazeče bez navýšení času pro konání
zkoušky a zvlášť pro uchazeče s doporučením navýšení času pro konání zkoušky o 25 %, 50 %, 75 %
nebo 100 %. O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek
jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského
zařízení, zejména v souladu s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Mgr. Václav Pícl v. r.
náměstek pro řízení sekce vzdělávání

 

Odborná stáž studentů ve firmách v Irsku

Ve dnech 3. – 16. prosince 2017 se studenti čtvrtých ročníků naší školy, celkem třináct studentů, zúčastnilo odborné stáže v Irsku v rámci programu ERASMUS +1, Registrační číslo: 2017 -1- CZ01-KA102-035278. Více informací naleznete v článku studenta Roberta Bočka zde.

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a českého jazyka jsou stanoveny na středu 21. 2. 2018. Podrobnosti zde.

Praxe studentů v roce 2018

Termíny konání odborných praxí jednotlivých tříd jsou uvedeny zde.

Blackout 2017 - dotazník

Ředitel školy žádá rodiče a studenty o vyplnění dotazníku. Informace a odkaz najdete v tomto dokumentu.

Třídní schůzky

V pondělí 27. 11. 2017 od 16.00 hod. se konají třídní schůzky všech ročníků. Žádáme rodiče, aby se dostavili.

Návštěva centra italského automobilového průmyslu

Ve dnech 9. - 13. října 2017 navštívili zájemci z řad žáků tříd 3SA a 3SB centrum italského automobilového průmyslu. Celý článek čtěte zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří: 6. 12. 2017 - zahájení prohlídky v 16:00 hodin. 13. 1. 2018 sobota - zahájení prohlídky v 9:00 hodin. V uvedené dny bude pouze jedna prohlídka. Dostavte se prosím v čase zahájení prohlídek.

Týden vědy na FJFI 2017

Více zde.

Ředitelské volno

S ohledem na velký počet dojíždějících žáků a z provozně technických důvodů vyhlašuje ředitel školy na pátek 29. 9. 2017 ředitelské volno.

Třídní schůzky pro rodiče 1. ročníků

V pondělí 25. 9. 2017 od 16.00 hodin se konají třídní schůzky pro 1. ročníky. Účast rodičů je nutná, protože jeden z bodů schůzky je předání přístupových kódů k systému Bakaláři. Systém Bakaláři umožňuje rodičům a žákům sledovat prospěch studentů.

Burza učebnic

Dne 5.9.2017 se bude konat v tělocvičně naší školy burza učebnic.

Komisionální opravné zkoušky za školní rok 2016/2017

Termíny komisionálních opravných zkoušek za školní rok 2016/2017 ředitel školy stanovil na termíny 30.8.2017 od 9:00 hod. a na 31.8.2017 od 8:00 hod. Čísla učeben a složení zkušebních komisí budou zveřejněny na vývěsce ve vestibulu školy.

Školní rok 2017/2018

Začátek školního roku 2017/2018 je v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin. Seznamy žáků 1. ročníků budou vyvěšeny ve vestibulu školy.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.

Ředitel školy vyhlásil svým rozhodnutím 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018. Žáci budou přijímáni dle následujícího bodového hodnocení.

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |