Hrou proti AIDS (12. dubna a 15. dubna 2024)

V období přijímacích zkoušek se žáci našich čtyř tříd 1. ročníku zúčastnili preventivní akce Hrou proti AIDS, kterou pořádala Krajská hygienická stanice České Budějovice.

Hrou proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence, díky kterému mají mladí lidé možnost získat základní informace nejen o HIV a AIDS, ale také o ochraně před nechtěným těhotenstvím a různými sexuálně přenosnými infekcemi. Žáci jsou rozděleni do 5 skupin a obchází jednotlivá stanoviště, na kterých se atraktivní formou hry seznamují se situacemi souvisejícími např. s ochranou a prevencí před HIV a AIDS. Na stanovištích mají možnost vyjádřit své postoje, názory a popřemýšlet o možných rizikových situacích.

Po proběhlé akci měli studenti možnost vyplnit dotazník, ve kterém se mohli k dané preventivní aktivitě vyjádřit. 79 % odpovídajících hodnotí akci jako přínosnou, příp. velmi přínosnou. 98 % respondentů má pocit, že se dozvědělo několik, či mnoho nových a zajímavých poznatků. Jsme moc rádi, že se této preventivní akce můžeme s našimi žáky účastnit.

(Pavel Mikoláš, DiS., Mgr. Pavlína Šustrová)