Regionální kolo soutěže Stříbrný píst (21. března 2024)

Dne 21. 3. 2024 se v Praze konalo regionální kolo soutěže Stříbrný píst. Soutěž pořádala společnost SMC (SMC Industrial Automation CZ, s. r. o.), která se zabývá automatizační technikou ve spojení s pneumatickými prvky.

Soutěž má tři regionální kola, která se konají v Gbelanech (na Slovensku), ve Vyškově a v Praze. Naše škola vyslala tříčlenný tým do Prahy (ve složení Radim Barták, Matěj Kopeček a Denis Majrich). Klání bylo již tradičně pojato velmi velkolepě jak z hlediska odborného, tak i pohoštěním.

Jako první se odehrála soutěž v programování lineárního pohonu doplněného několika pneumatickými válci. V této kategorii se naši studenti umístili na 1. místě, a to dokonce i v rámci všech tří regionálních kol.

Další soutěž obsahovala několik úloh z oblasti automatizace a pneumatické techniky včetně vědomostního testu. Za každou úlohy byly přidělovány body a jak plynul čas, naše naděje vzrůstaly. Výsledkem byl nejvyšší počet bodů, a tudíž 1. místo v pražském regionálním kole.

Celkově se naši studenti umístili na hezkém 4. místě. Vzhledem k tomu, že se soutěže zúčastnilo 75 týmů ze 45 škol, považujeme naše umístění za velký úspěch.

Děkujeme zmiňovaným studentům 3.EA za reprezentaci naší školy!

(Ing. Oldřich Smutný)

IMG20240321112841 - Regionální kolo soutěže Stříbrný píst (21. března 2024)