TOP – Týden odborných přednášek na VŠTE v Českých Budějovicích (11. dubna 2024)

Dne 11. 4. 2024 se žáci 1.EE, 2.EE a 3.EA v rámci akce Týden odborných přednášek, kterou pořádala VŠTE v Českých Budějovicích, zúčastnili dne přednášek společnosti ČEZ, a. s.

Po úvodním zahajovacím slově promluvil k našim žákům ředitel JE Temelín pan Jan Kruml. Seznámil všechny přítomné se základními informacemi o společnosti ČEZ, a. s., a s jejím úsilím o výrobu ekologicky čisté elektrické energie a současně snahou o minimalizaci vlivu přítomnosti jaderné elektrárny v hustě osídlené krajině.

V dalších prezentacích se pak ostatní přednášející zaměřili na vývoj a výrobu jednotlivých sestav a komponentů pro provoz a stavbu jaderných elektráren.

V závěru dopoledního bloku přednášek pak naši žáci měli možnost dozvědět se spoustu zajímavých informací o práci a volném čase pracovníků jaderné elektrárny a o možnostech vlastního uplatnění jakožto pracovníků Skupiny ČEZ.