Workshop Vzdálená správa 3D tiskáren (19. března 2024)

Dne 19. 3. 2024 se na naší škole konal první workshop pod názvem „Vzdálená správa 3D tiskáren“, který přinesl fascinující pohled na tento inovativní způsob práce s 3D tiskárnami.

Na workshopu, pořádaném ve spolupráci s kolegy ze společnosti Fragaria, s. r. o., která vyvinula systém Karmen, se návštěvníci seznámili s revolučním systémem vzdálené správy 3D tiskáren. Cílem bylo ukázat účastníkům, jak lze tiskárnu připojit a ovládat z libovolného místa, jak efektivně plánovat tiskové soubory a spravovat více 3D tiskáren pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní.

Společně s kolegy a našimi studenty jsme se účastníkům snažili představit celý systém z různých úhlů pohledu. Nejprve jsme demonstrovali proces připojení a nastavení tiskárny pro vzdálené ovládání. Pomocí moderních technologií jsme účastníkům ukázali, jak mohou prostřednictvím jednoduchých kroků získat přístup k tiskárně z libovolného zařízení s připojením k internetu.

Dalším důležitým bodem bylo seznámení účastníků s plánováním tiskových souborů do tiskové fronty. Ukázali jsme, jak lze efektivně organizovat tiskové úlohy a optimalizovat čas tisku. Díky náhledům tiskových souborů před samotným tiskem jsme účastníkům umožnili prověřit a upravit své projekty před jejich fyzickou realizací.

Jedním z nejzajímavějších prvků workshopu byla demonstrace správy více 3D tiskáren z jednoho uživatelského rozhraní. Předvedli jsme, jak lze efektivně koordinovat práci s více tiskárnami a získat tak maximální výkon při výrobě 3D modelů.

Celkově lze konstatovat, že workshop „Vzdálená správa 3D tiskáren“ přinesl inspirativní pohled do budoucnosti tvorby. Ve světě, kde se technologie neustále vyvíjejí, nabízí koncept vzdálené správy 3D tiskáren široké možnosti pro efektivnější práci s 3D tiskárnami a otevírá dveře pro další inovace v oblasti tvůrčího průmyslu i vzdělávání.

(Jan Petrášek)