Přednáška Policie ČR pro 3. ročníky – Řízení automobilu a motocyklu: alkohol a drogy za volantem

Dne 2. 4. 2024 proběhla v rámci preventivních aktivit přednáška o nebezpečí vlivu návykových látek pro řidiče dopravních prostředků, kterou vedl por. Bc. Milan Bajcura. Akce byla určena pro všechny třídy 3. ročníku.

Studenti byli informováni o zákonných opatřeních, která se řízení vozidel a užívání alkoholu/drog týkají, zároveň se také dozvěděli, jaké jsou hlavní příčiny dopravních nehod. Přednášející se věnoval i popisu nejvážnějších dopravních nehod z roku 2022 a 2023, dále pak třeba takovým tématům jako nestabilní čtyřkolky či problematika telefonování za volantem.  

Následně se por. Bc. Bajcura zabýval vlivem návykových látek na psychickou, fyzickou a osobnostní stránku člověka a vlivem užívání návykových látek na rozvoj agresivního chování a důsledkům agresivity za volantem. Cílem bylo, aby si studenti uvědomili, že agresivita za volant opravdu nepatří. Přednášející vše dokládal na konkrétních příkladech z prostředí jižních Čech, viděli jsme i několik autentických fotografií z reálných jihočeských dopravních nehod. Podívali jsme se na 2 videa z projektu Besipky, připomněli si existenci TV spotů Nemyslíš – zaplatíš a webu www.13minut.cz. Nakonec si jeden dobrovolník zkusil “fouknout do balonku”, přičemž zjistil, že to vůbec není jednoduché. Studenti dostali i doporučení, aby dbali na naprostou střízlivost za volantem a aby si uvědomili, že doba odbourávání alkoholu záleží na mnoha faktorech, např. na pohlaví a tělesné konstituci řidiče. 

Téma bylo pro studenty velmi aktuální a zajímavé, na por. Bajcuru měli mnoho dotazů. Děkujeme Policii ČR za spolupráci a těšíme se na další přednášky, které máme ještě v tomto školním roce v plánu. 

(Mgr. Pavlína Šustrová)