Přednáška pro 2.S: Evropská unie v kostce

Dne 27. 3. 2024 se uskutečnila přednáška Evropská unie v kostce, kterou u nás pro třídu 2.S realizovala PhDr. Kateřina Marková, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii z Eurocentra České Budějovice. Akce se konala v rámci výuky předmětu ZSV. 

Cílem přednášky bylo předat žákům základní informace o EU. Přednášející krátce představila fungování Eurocentra Č. Budějovice, zmínila webové i facebookové stránky Eurocentra. Dále se zaměřila na členské státy, historii EU, její rozšíření od 6 k 27 členským státům. Věnovala se také vysvětlení fungování EU i činnosti hlavních orgánů Evropské unie. Studenti se tak seznámili s Evropskou radou, Radou EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Mj. se také dozvěděli, že Rada Evropy je úplně jiná organizace, která orgánem EU není.

PhDr. Kateřina Marková připomněla, že se budou ve dnech 7. a 8. 6. 2024 konat volby do Evropského parlamentu, ke kterým již budou moci někteří čerstvě 18letí studenti z 2.S přijít. Kromě toho studentům nastínila i možnosti výměn mládeže, jako je např. Erasmus+ a další, a sdělila jim, kde mohou k jednotlivým aktivitám získat bližší informace.

(Mgr. Pavlína Šustrová)