Slavnostní předávání motivačních stipendií za 1. pololetí (5. dubna 2024)

Dne 5. 4. 2024 proběhlo v posluchárně naší školy slavnostní předávání motivačních stipendií za 1. pololetí. Stipendia byla udělena díky spolupráci s firmou ČEPS, a. s., a oceněno bylo celkem 25 žáků napříč všemi třídami a ročníky.

Všem oceněným gratulujeme!

(Mgr. Mirka Kováříková)