Přednáška pro 2.S: Evropské fondy

Na středu 3. 4. 2024 byla pro třídu 2.S v rámci předmětu ZSV naplánovaná přednáška Ing. Lenky Krejčové, koordinátorky informačních aktivit o ESI fondech z Eurocentra České Budějovice.

Na přednášce Ing. Krejčové jsme si nejprve zopakovali základy historie EU a podívali se na současný stav Evropské unie. Následně přednášející nastínila pravděpodobnou koncepci rozšiřování EU do budoucna. Představila také tzv. kodaňská kritéria, kterými se fungování EU řídí. Na přání studentů se Ing. Krejčová krátce zastavila i u tématu brexitu.

Další část přednášky byla věnovaná rozpočtu EU, představení rozpočtu na období 2021–2027, vysvětlení pojmu politika soudržnosti. Dozvěděli jsme se, jak se rozhoduje o rozpočtu EU od návrhu finančního rámce přes jednání všech členských států k dosažení dohody po rozhodnutí Evropského parlamentu. Součástí přednášky bylo i vysvětlení priorit rozpočtu EU a také cesty, jakou se peníze z EU dostanou do ČR. Poznali jsme, jak náročné je získat dotaci a jakými kontrolami jsou dotace nejen ze strany EU zajištěny. 

Studenti měli mnoho dotazů, bylo vidět, že se někteří z nich o toto téma velmi zajímají. Děkujeme pracovníkům Eurocentra České Budějovice za zajištění přednášek na SPŠ SE v tomto školním roce!

(Mgr. Pavlína Šustrová)