Ukončení partnerského projektu Elektromobilita (únor 2024)

S koncem února 2024 jsme v rámci programu Erasmus uzavřeli kapitolu naší úspěšné spolupráce s partnerskou školou v Rize v Lotyšsku.

Cíle naší spolupráce byly úspěšně naplněny. Pracovní skupina WP1, složená z projektových koordinátorů a zástupců vedení škol, úspěšně koordinovala celý projekt. Jejich práce zahrnovala zajištění legislativní stránky vzdělávacích výstupů a porovnání standardů vzdělávacích systémů. Aktivně se zapojili do medializace výstupů projektu a navázali spolupráci se zaměstnavateli v regionech v rámci kulatých stolů. Dále sledovali vývoj v oblasti techniky a zaměstnanosti.

Pracovní skupina WP2 (vyučující odborných předmětů a cizích jazyků) se zaměřila na tvorbu elektronických výukových materiálů pro obor elektromobilita (elektromobilita a alternativní pohony) a vytvoření Slovníku technické angličtiny pro tentýž obor. Studentské týmy byly aktivně zapojeny do eTwinningových aktivit a spolupráce na vytváření elektrokoloběžky a stavby malých elektrovozítek, která byla představena na řadě akcí. Dostali jsme se dokonce i do televize. Skupina WP3 (vyučující IT) se zabývala vytvořením online prostředí pro výukové materiály a poskytnutím technické podpory ostatním pracovním skupinám. Jejím výstupem bylo online prostředí pro umístění elektronických učebních materiálů a příprava pro hackspace ve škole, který se úspěšně otevřel veřejnosti (opět za přítomnosti médií).

Již nyní patří všem poděkování za aktivní účast a přínos podílející se na úspěchu tohoto projektu. Těšíme se na další spolupráci a nové výzvy!

Více o výstupech se dozvíte v sekci Erasmus+, kde najdete informace i o dalších projektech, do kterých je naše škola zapojena.

(Mgr. Tomáš Rolínek)