Nejlepší řešení Technické olympiády v roce 2024

Stejně jako v předchozích letech se nám i v letošním roce sešlo velké množství řešení Technické olympiády. Tentokrát se naší soutěže zúčastnilo celkem 61 soutěžících, kteří dohromady odevzdali 105 videí.

Všechna videa jsme poctivě zkontrolovali a opět jsme měli radost z odevzdaných úloh, z originality jejich tvůrců i z toho, že se stále najdou lidé, které baví technika a kteří věnují svůj čas naší soutěži.

Rozhodli jsme zveřejnit nejlepší řešení obou úloh – pro soutěžící k získání představy o nejlepším řešení a pro ostatní pro zajímavost a jako ukázku schopností žáka 9. třídy. Podívejte se na videa níže – Filip Adamec odvedl na obou úlohách opravdu výbornou práci.

Úloha 1: Sestav zařízení, které využívá energii vody.

Úloha 2: Sestav zařízení, které přeměnuje energii otáčivého pohybu na elektrickou energii.