Den pro firmy se blíží (25. dubna 2024)

Ve čtvrtek 25. 4. 2024 se na naší škole uskuteční tradiční Den pro firmy, jehož se zúčastní mnohé ze společností, které s námi spolupracují. Cílem Dne pro firmy je seznámit studenty 3. a 4. ročníku se společnostmi, ve kterých by po absolvování studia, příp. později v budoucnu, mohli najít pracovní uplatnění.

Letos se nám představí firmy: Agrio MZS, s. r. o., ComAp, a. s., ČD Cargo, a. s., EG.D Montáže, s. r. o., Energetika Servis, s. r. o., ENGEL strojírenská, spol. s r. o., FRONIUS ČR, s. r. o., Jihostroj, a. s., Linde Pohony, s. r. o., Photomate, s. r. o., Skupina ČEZ, Steinbauer Lechner, s. r. o., T-Power, s. r. o., TKP geo, s. r. o., TSE, spol. s r. o., VOLTCOM, spol. s r. o., a Wedos Internet, a. s.

Harmonogram Dne pro firmy s upřesněnými časy mají žáci, zástupci společností i dozorující vyučující ve svých e-mailových schránkách. Další akce podobného typu se uskuteční zase na podzim, kdy pro studenty 1. a 2. ročníku zorganizujeme Den pro praxe.

(Mgr. Pavlína Šustrová)