Soutěž EuropaSecura – postup tří studentů SPŠ SE do písemné části krajského kola

Ve dnech od 10. do 13. 3. 2024 se konalo první kolo soutěže EuropaSecura 2024, do které se zapojili i žáci z naší školy, tedy 3členný tým ve složení: Lucie Beránková (3.EA), Martin Felenda (3.EA) a Jaroslav Kolouch (3.EB).

Soutěž EuropaSecura je organizovaná Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Armádou ČR a dalšími institucemi. Každoročně se jí účastní tisíce středoškoláků z celé ČR. Základní kolo spočívalo ve vyplnění vědomostního online testu. Otázky se tematicky týkaly bezpečnostní situace ve světě, světových konfliktů, kybernetické bezpečnosti, role EU a NATO při řešení konfliktů, ČR a jejího členství v EU a v NATO, základních informací o EU i o Severoatlantické alianci, dále také způsobů zajištění bezpečnosti ČR a Evropy. Důležitá byla práce s textem a geografická orientace.  

Naši tři studenti celkově získali 116,5 bodů, a tím postoupili do písemné části krajského kola, ve které je čeká tvorba bezpečnostní analýzy na téma Čínská lidová republika. Pokud je následně odborná porota vybere, postoupí do ústní části krajského kola.  

Postupující trojici gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kroku soutěže!  

(Mgr. Pavlína Šustrová)

EuropaSecura2024 - Soutěž EuropaSecura – postup tří studentů SPŠ SE do písemné části krajského kola