Granty a projekty

Modernizace výukového technologického pracoviště s CNC obráběcím centrem a rozvoj digitálních technologií na SPŠ SE Č. Budějovice

Č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002584

byl spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu je modernizace výukového technologického pracoviště s moderním CNC obráběcím (frézovacím) centrem s řídícím systémem Heidenhain, vybavením tohoto pracoviště moderní sadou řezných nástrojů a upínacích nářadí. 

 

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je naplnění potřeb a odstranění nedostatků ve vzdělávání, které byly popsány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji a příslušných analýzách a strategiích. Dojde tedy k realizaci zastřešujících aktivit, které všestranně rozvinou vzdělávání v Jihočeském kraji. Klíčem k naplnění cíle je intenzivní práce s pedagogy, kteří budou vzděláni v měkkých i odborných dovednostech a tyto nabyté znalosti a zkušenosti budou plně aplikovat při vzdělávání dětí, žáků a studentů.

Aktivity v rámci projektu: 

Polytechnické semináře

Technické kroužky

Kroužek robotiky

 

 

Vzdělávání pedagogů a zlepšování kvality výuky na SPŠ SE Dukelská 13, České Budějovice

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006554

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt programu Erasmus+

„Žáci na stážích ve slovinských firmách“ 

Č. projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047528

Projekt bude realizován s partnerem projektu ZNI (Zavod za Novodobno Izobražavanje). Tento projekt je naplánován na dva běhy, každý pro 13 žáků z třetích ročníků a jednu doprovodnou osobu. Žáci budou po dvojicích či trojích umístěni do strojírenských a elektroenergetických firem dle svého oboru. Strojaři budou pracovat ve firmách při obsluze CNC stroje a to na technologiích, elektrotechnici získají zkušenosti s elektrickými zařízeními a jejich instalací. Cílem aktivit je seznámit žáky s konkrétní manuální činností ve firmách a závodech, které patří ke světové špičce.

Loading...