Integrovaný regionální operační program (IROP)

Projekt „Rozšíření učebních kapacit“ Projekt „Rozšíření učebních kapacit“ Spolufinancováno Evropskou unií Program: Integrovaný regionální operační program  Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002000  Účel dotace: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Datum zahájení projektu: 16. 12. 2020  Datum ukončení projektu: 31. 8. 2025  Celková výše způsobilých výdajů: 19 998 300 Kč  Hlavním cílem projektu je vybudování přístavby…
eu mistni rozvoj - Integrovaný regionální operační program (IROP)

Projekt „Rozšíření učebních kapacit“

Projekt „Rozšíření učebních kapacit“

Spolufinancováno Evropskou unií

Program: Integrovaný regionální operační program 

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002000 

Účel dotace: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Datum zahájení projektu: 16. 12. 2020 

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2025 

Celková výše způsobilých výdajů: 19 998 300 Kč 

Hlavním cílem projektu je vybudování přístavby školy, jež zajistí žákům vytvoření odpovídajících prostor pro realizaci teoretické i praktické výuky, která je zejména v technických oborech klíčová. Díky realizaci projektu dojde k vyššímu uplatnění absolventů na trhu práce právě v oborech, které jsou v dnešní době vysoce poptávané a z hlediska nabídky pracovní síly nedostatečné.

V rámci podporovaných aktivit bude v projektu vybudována přístavba školy, v níž bude zřízeno šest odborných učeben a kabinety k odborným učebnám. Součástí projektu je rovněž zajištění bezbariérovosti vybudováním výtahu.