Modernizace výukového technologického pracoviště s CNC obráběcím centrem a rozvoj digitálních technologií na SPŠ SE Č. Budějovice

Č. PROJEKTU: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002584