Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Příjemce: Jihočeský kraj Partner s finančním příspěvkem: SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13 Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021 Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2023 Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/ SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena…

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát kroužky 2021/2022

plakat krouzky 21 22 - Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Plakát kroužky 2022/2023

plakat krouzky 22 23 - Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Polytechnické dny – zprávy

PROJEKTOVÉ DNY – POLYTECHNICKÝ DEN (21. ZÁŘÍ 2021)

PROJEKTOVÉ DNY – POLYTECHNICKÝ DEN (4. ŘÍJNA 2021)

PROJEKTOVÉ DNY – POLYTECHNICKÝ DEN (8. ŘÍJNA 2021)

PROJEKTOVÉ DNY – POLYTECHNICKÝ DEN (18. ŘÍJNA 2021)

PROJEKTOVÉ DNY – POLYTECHNICKÝ DEN (5. LEDNA 2022)

PROJEKTOVÉ DNY – POLYTECHNICKÝ DEN (19. LEDNA 2022)

PROJEKTOVÉ DNY – POLYTECHNICKÝ DEN (24. BŘEZNA 2022)

PROJEKTOVÉ DNY – POLYTECHNICKÝ DEN (6. DUBNA 2022)

PROJEKTOVÉ DNY – POLYTECHNICKÝ DEN (26. DUBNA 2022)

PROJEKTOVÉ DNY – POLYTECHNICKÝ DEN (9. A 10. ČERVNA 2022)