Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Naše škola je již pár let zapojena do projektu MŠMT Šablony, který je spolufinancován Evropskou unií. Dříve se u nás realizovaly například následující Šablony: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, Tandemová výuka v SŠ, CLIL ve výuce SŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ a Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ).

Od července 2023 jsme zapojeni do programu OP JAK, v rámci kterého mimo jiné chodí do hodin i školní asistenti.