Implementace CNC soustružnického centra do praktické výuky na SPŠ strojní a elektrotechnické České Budějovice, Dukelská 13

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013249