Sbírka potravin a hygienických potřeb pro příchozí z Ukrajiny

Dne 9. 3. 2022 proběhla na SPŠ SE v rámci projektu Dukla pomáhá sbírka potravin a hygienických potřeb pro příchozí z Ukrajiny. Žáci i pracovníci školy mohli přinést potraviny a hygienické potřeby, které byly následující den předány ve Skladu materiálních potřeb města ČB. Sklad materiálních potřeb v prostoru bývalých Žižkových kasáren město zřídilo za účelem výdeje a prvotního zásobení nově příchozích osob z Ukrajiny. Nashromážděný materiál…

Dne 9. 3. 2022 proběhla na SPŠ SE v rámci projektu Dukla pomáhá sbírka potravin a hygienických potřeb pro příchozí z Ukrajiny. Žáci i pracovníci školy mohli přinést potraviny a hygienické potřeby, které byly následující den předány ve Skladu materiálních potřeb města ČB.

Sklad materiálních potřeb v prostoru bývalých Žižkových kasáren město zřídilo za účelem výdeje a prvotního zásobení nově příchozích osob z Ukrajiny. Nashromážděný materiál je ze skladu průběžně odvážen na letiště v Plané u Č. Budějovic, kde je zprovozněno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU).

Materiál přinesený do školy zohledňoval aktuální potřeby KACPU, tzn. dětské přesnídávky v kapsičkách, pleny, vlhčené ubrousky, dále toaletní papír, papírové kapesníky, prostředky osobní, dámské a zubní hygieny, také obvazy, náplasti, ale i nové hračky pro děti. Třída 3.SA nashromážděné potřeby následně odnesla na místo určení.

Pracovníci školy pak společně nakoupili ještě další potřebné potraviny a hygienické prostředky. Nechyběly ani pleny pro větší děti, kterých je v současnosti ve Skladu materiálních potřeb nedostatek, také „něco dobrého na zub“ pro nejmenší a další aktuálně potřebný materiál, určený především pro maminky s dětmi.

Velmi děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

Celá záležitost měla kromě vlastního humanitárního významu ještě jeden aspekt – vůbec nebyla odtažena od běžného školního života, neboť téma Ukrajiny a ukrajinských uprchlíků je dle potřeb a zájmu žáků aktuálně zařazováno i do hodin dějepisu a ZSV, a touto sbírkou získalo další rozměr.

pomoc ukrajincum 1 - Sbírka potravin a hygienických potřeb pro příchozí z Ukrajiny