Kulatý stůl k elektromobilitě (8. 6. 2023)

Dne 8. 6. 2023 se u nás v rámci programu Erasmus+ (název projektu: 2022-1-CZ01-KA210-VET-000082444 Doprava budoucnosti, udržitelná doprava, elektromobilita, vzdělávání pro budoucnost) konala akce Kulatý stůl k elektromobilitě.

Dne 8. 6. 2023 se u nás v rámci programu Erasmus+ (název projektu: 2022-1-CZ01-KA210-VET-000082444 Doprava budoucnosti, udržitelná doprava, elektromobilita, vzdělávání pro budoucnost) konala akce Kulatý stůl k elektromobilitě.

Celá akce začala úvodním slovem našeho pana ředitele (Mgr. Jaroslava Koreše, Ph.D.) a dvou našich vyučujících (Ing. Stanislava Strnada a Ing. Petra Šimka) v posluchárně školy. Žáci všech prvních ročníků (1.S, 1.EE, 1.EM a 1.ER) si tak mohli vyslechnout základní informace o oboru elektromobilita a alternativní pohony, jenž je propojením oboru strojírenství a elektrotechnika. Poté následovaly přednášky zástupců firem. Přednášejícími byli pánové Václav Vidl za Škoda Auto, a. s., Martin Klíma za E.ON Česká republika, s. r. o., Tomáš Chmelík za ČEZ, a. s., a František Pánek z firmy Robert Bosch, spol. s r. o., kteří mluvili o budoucnosti elektromobility.

Následně se žáci oboru elektromobilita a alternativní pohony (1.EM) a zástupci firem přesunuli do sborovny, kde žáci prezentovali výsledky svých dlouhodobých projektů. (Žáci byli rozděleni do čtyř skupin. Na konci března dostali všichni jednotné zadání – úkolem bylo vymyslet a vyrobit elektrické vozítko, přičemž museli splnit průměrnou zadanou rychlost na stanovené dráze, přesnost zastavení ve stanovené vzdálenosti, dodržet trajektorii a druh pohonu. Žáci projekt řešili samostatně s využitím poznatků získaných v odborně zaměřených předmětech. V průběhu práce měli možnost konzultovat případné problémy s vyučujícími. Vlastní realizaci řešili jednak sami ve volném čase, jednak v rámci dílen a hodin cvičení z odborných předmětů.) Žáci vedli celou prezentaci v angličtině a odpovídali na doplňující dotazy zástupců firem.

V odpoledních hodinách proběhlo ještě setkání zástupců firem a vedení školy, na kterém byly probrány možnosti dalšího uplatnění a stáží našich studentů ve firmách. Rovněž se prodiskutovala očekávání firem na obsahové zaměření studijního oboru elektromobilita a alternativní pohony.

Naši žáci se celého projektu zhostili na výbornou a i zástupci jednotlivých firem chválili jejich výtvory a prezentaci v anglickém jazyce. Znalosti a dovednosti našich žáků ocenila i regionální televize, která Kulatý stůl k elektromobilitě navštívila a z akce odvysílala reportáž.

Celá akce byla důkazem toho, že obor elektromobilita a alternativní pohony v sobě skrývá velký potenciál a je oborem budoucnosti.