Příspěvek na lyžařské kurzy

Rodiče žáků, kteří pojedou na lyžařský kurz, si mohou u ředitele školy podat žádost o příspěvek na tento kurz.

Příspěvek je hrazen z dotace Jihočeského kraje, více informací o tomto příspěvku najdete např. zde.

Formulář k žádosti je dostupný v Dokumentech.

Termín podání žádosti je 14. 1. 2019.