Zimní škola ČEPS

Skupina ČEPS pro naše studenty připravila Zimní školu, které se zúčastnila ve dnech 14. 3. a 15. 3. 2019 třída 4EB.

Cílem projektu bylo seznámit studenty, ale i učitele, s činností společnosti ČEPS, zejména v oblastech správa, provoz a údržba přenosové soustavy.

a60617e59ad467355c03e9d66682718c2dbf6311 - Zimní škola ČEPS

Zimní škola byla příležitostí pro studenty a učitele setkat se s odborníky ČEPS, kteří se věnují problematice správy, provozu a údržby přenosové soustavy a navázat s nimi dlouhodobou spolupráci jak v rovině odborné, tak i mezilidské.

c77e7ed007333a5bd8fd7373aa44239215f67fcc - Zimní škola ČEPS

14. 3. se konala úvodní přednáška o činnosti ČEPS, představení činnosti úseků správa, provoz a údržba přenosové soustavy od samotných absolventů naší školy. Ing. Michal Rotbauer popsal princip PST transformátoru. Tento transformátor s řízeným posuvem fáze je zařízení, které může značnou měrou přispět ke spojitému ovlivňování rozdělení toků elektrického proudu v síti – regulaci přenášených výkonů oběma směry.

15. 3. jsme navštívili rozvodnu Kočín, kde v současné době probíhá rekonstrukce. Poté jsme se přesunuli do rozvodny Dasný. Celá akce byla ukončena v restauraci Budvarka, kde proběhlo závěrečné vyhodnocení.

1800af83994958bcde60b57b3ebb953d91aad194 - Zimní škola ČEPS

Video ze zimní školy ČEPS:

Ing. Alena Schandlová