Zhodnocení maturitních zkoušek za školní rok 2022/2023

Zhodnocení maturitních zkoušek za školní rok 2022/2023

ZHODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK TŘÍDY 4.SA

školní rok 2022/2023

 

Termíny maturitních zkoušek:

společná část maturitní zkoušky (DT): 2. 5.–4. 5. 2023

praktická maturitní zkouška: 10. 5. 2023

profilová část maturitní zkoušky: 22. 5.–24. 5. 2023 

 

Zkoušky konalo:

18 studentů třídy 4.SA (z toho 1 dívka) 

 

Společná část maturitní zkoušky 

didaktický test ČJ – konalo 18 studentů – všichni uspěli 

didaktický test AJ – konalo 9 studentů – všichni uspěli

didaktický test M – konalo 9 studentů – všichni uspěli 

didaktický test M – rozšiřující – nepovinná zkouška – 2 studenti (1 nekonal – neomluven; 1 neuspěl) 

 

Profilová část maturitní zkoušky

Specializace technický software: konalo 7 studentů 

Předmět:  
stavba a provoz strojů: 7 studentů uspělo

strojírenská technologie: 7 studentů uspělo 

praktická zkouška z odborných předmětů:   6 studentů uspělo 

maturitní odborná práce s obhajobou: 1 student uspěl

anglický jazyk a literatura: 2 studenti uspěli

český jazyk a literatura: 7 studentů uspělo

 

Specializace ekonomika: konalo 11 studentů (z toho 1 dívka)

Předmět:  
strojnictví: 8 uspělo, 3 neuspěli

ekonomika: 10 uspělo, 1 neuspěl

praktická zkouška z odborných předmětů: 11 studentů uspělo

anglický jazyk a literatura: 7 studentů uspělo

český jazyk a literatura: 10 studentů uspělo, 1 neuspěl

 

Celkově:

 • 15 z 18 studentů uspělo (z toho 1 dívka)
 • 4 studenti prospěli s vyznamenáním
 • 1 student neuspěl ze strojnictví a z ekonomiky
 • 1 student neuspěl ze strojnictví a z českého jazyka a literatury
 • 1 student neuspěl ze strojnictví

Stručná charakteristika: 

Ačkoli se původně mohlo očekávat, vzhledem k průběžnému prospěchu třídy ve studijních letech, že budou výsledky horší, nakonec studenti mile překvapili. Všichni studenti zvládli povinné didaktické testy. Praktické zkoušky z odborných předmětů byly hodnoceny nejhůře známkou dostatečný, objevily se i čtyři výborné. Maturitní odborná práce s obhajobou, které se zhostil 1 student, byla hodnocena na výbornou.

U ústních maturitních zkoušek neuspěli 3 studenti, kteří si části, ve kterých úspěšní nebyli, zopakují v nadcházejícím podzimním maturitním termínu.

Celý průběh maturitních zkoušek lze označit za bezproblémový a výsledky studentů za velmi dobré.

České Budějovice 24. 5. 2023

Mgr. Pavlína Šustrová

třídní učitelka

 

ZHODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK TŘÍDY 4.SB

školní rok 2022/2023

 

Termíny maturitních zkoušek:

společná část maturitní zkoušky (DT): 2. 5.–4. 5. 2023

praktická maturitní zkouška: 12. 5. 2023

profilová část maturitní zkoušky: 29. 5. 2023–31. 5. 2023 

 

Zkoušky konalo:

21 studentů třídy 4.SB + 2 opakující studenti

 

Společná část maturitní zkoušky

didaktický test ČJ – konalo 21 studentů – 2 neuspěli 

didaktický test AJ – konalo 11 studentů – všichni uspěli

didaktický test M – konalo 10 studentů – všichni uspěli 

didaktický test M – rozšiřující – nepovinná zkouška – 1 student (uspěl)

 

Profilová část maturitní zkoušky

český jazyk a literatura: 21 studentů, 2 neuspěli (1 z písemné práce, 1 z ústní části)

anglický jazyk a literatura: 11 studentů, 1 neuspěl (z písemné práce)

praktická zkouška z odborných předmětů: 21 studentů, všichni uspěli

 

Specializace technický software: konalo 11 studentů + 1 opakující (obhajoba odborné maturitní práce)

Předmět:  
stavba a provoz strojů: 11 studentů uspělo

strojírenská technologie: 11 studentů uspělo

maturitní odborná práce s obhajobou: 1 student (opakující), neuspěl

 

Specializace ekonomika: konalo 10 studentů + 1 opakující

Předmět:

strojnictví: 11 studentů uspělo, 1 neuspěl

ekonomika: 10 studentů uspělo

 

Celkově:

 • 17 z 21 studentů uspělo, ze 2 opakujících studentů 1 uspěl
 • 3 studenti prospěli s vyznamenáním (z toho 1 student hodnocen ve všech předmětech známkou 1)
 • 2 studenti neuspěli z didaktického testu z češtiny
 • 2 studenti neuspěli z českého jazyka a literatury
 • 1 student neuspěl z anglického jazyka a literatury
 • 1 student neuspěl ze strojnictví
 • 1 student neuspěl u obhajoby dlouhodobé odborné maturitní práce (opakující žák)

Stručná charakteristika: 

Vzhledem k průměrným výsledkům třídy v průběhu čtyřletého studia jsou výsledky maturitních zkoušek milým překvapením. U didaktických testů z MA a AJ uspěli všichni a stejně tak byla třída úspěšná u praktické zkoušky z odborných předmětů, ze strojírenské technologie, stavby a provozu strojů a z ekonomiky. Tři studenti odmaturovali s vyznamenáním a z jeden z nich se samými jedničkami.

Ještě jednou gratuluji všem úspěšným maturantům a těm, kterým se nějaká část maturity nepovedla, budu držet palce v podzimním termínu.

 

České Budějovice 31. 5. 2023

Ing. Dana Paurová

třídní učitelka

 

ZHODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK TŘÍDY 4.EA

školní rok 2022/2023

Termíny maturitních zkoušek:

společná část maturitní zkoušky (DT): 2. 5.–4. 5. 2023

praktická maturitní zkouška 9. 5. 2023

profilová část maturitní zkoušky 22. 5. 2023–25. 5. 2023 

 

Zkoušky konalo:

31 studentů třídy 4.EA + 1 opakující student

Společná část maturitní zkoušky  
didaktický test ČJ – konalo 31 studentů + 1 opakující – všichni uspěli 

didaktický test AJ – konalo 10 studentů – všichni uspěli

didaktický test M – konalo 21 studentů – všichni uspěli 

 

didaktický test M – nepovinná zkouška – konali 2 studenti – oba neuspěli

didaktický test M – rozšiřující – nepovinná zkouška – konalo 10 studentů – 7 uspělo

didaktický test AJ – nepovinná zkouška – konali 4 studenti – všichni uspěli

 

Profilová část maturitní zkoušky

Předmět:  
elektronická zařízení: konalo 31 studentů – všichni uspěli

automatizační technika: konalo 31 studentů – 1 neuspěl 

praktická zkouška z odborných předmětů: konalo 23 studentů – všichni uspěli 

maturitní odborná práce s obhajobou: konalo 8 studentů – všichni uspěli

anglický jazyk a literatura: konalo 14 studentů – všichni uspěli

český jazyk a literatura: konalo 31 studentů – 1 neuspěl

 

Celkově:

 • 29 z 31 studentů uspělo, 1 opakující student uspěl
 • 7 studentů prospělo s vyznamenáním (z toho 2 studenti hodnoceni ve všech předmětech známkou 1)
 • 1 student neuspěl z automatizační techniky
 • 1 student neuspěl z českého jazyka a literatury

 

Stručná charakteristika:

Vzhledem k průběžnému prospěchu třídy během celého studia jsem očekával lepší výsledky, nicméně drtivá většina studentů absolvovala maturitní zkoušky velmi dobře. Všichni studenti zvládli povinné didaktické testy. Praktické zkoušky z odborných předmětů i obhajoby maturitních prací byly všechny také úspěšné.

U ústních maturitních zkoušek neuspěli 2 studenti, kteří si části, ve kterých úspěšní nebyli, zopakují v nadcházejícím podzimním maturitním termínu.

Celý průběh maturitních zkoušek lze označit za bezproblémový a výsledky studentů za výborné.

České Budějovice 25. 5. 2023

Jiří Ploch

třídní učitel

 

ZHODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK TŘÍDY 4.EB

školní rok 2022/2023

Termíny maturitních zkoušek:

společná část maturitní zkoušky (DT): 2. 5.–4. 5. 2023

praktická maturitní zkouška 11. 5. 2023

profilová část maturitní zkoušky 29. 5. 2023–1. 6. 2023 

 

Zkoušky konalo:

26 studentů třídy 4.EB (z toho 1 dívka)

 

Společná část maturitní zkoušky

 didaktický test ČJ – konalo 26 studentů – všichni uspěli 

didaktický test AJ – konalo 10 studentů – všichni uspěli

didaktický test AJ nepovinný – 1 student – uspěl

didaktický test M – konalo 15 studentů – 2 studenti neuspěli

didaktický test M nepovinný – 1 student – uspěl  

 

didaktický test M – rozšiřující – nepovinná zkouška – 1 studentka – uspěla

 

Profilová část maturitní zkoušky

Předmět:  
elektrické stroje a přístroje: 26 studentů uspělo

elektroenergetika: 23 studentů uspělo 

automatizační technika: 3 studenti uspěli

praktická zkouška z odborných předmětů: 17 studentů uspělo 

maturitní odborná práce s obhajobou: 9 studentů uspělo

anglický jazyk a literatura: 10 studentů uspělo, 1 student neuspěl (z toho 1x nepovinná zkouška)

český jazyk a literatura: 25 studentů uspělo, 1 student neuspěl

 

 Celkově:

 • 24 z 26 studentů uspělo (z toho 1 dívka)
 • 9 studentů prospělo s vyznamenáním
 • 1 student neuspěl z českého jazyka a literatury
 • 1 student neuspěl z anglického jazyka a literatury

 

Stručná charakteristika: 

Před začátkem ústních maturit nebyly očekávané moc dobré výsledky. Studenti však využili dlouhý „svatý týden“ a na zkoušky se připravili v rámci svých možností a znalostí, jak nejlépe dovedli.

 

Dva studenti ze třídy nemají ukončený 4. ročník. Dva studenti nezvládli didaktický test z matematiky. Praktické zkoušky z odborných předmětů byly hodnoceny nejhůře známkou „dostatečný“, osm studentů bylo hodnoceno jedničkou. Devět studentů psalo a obhajovalo maturitní odbornou práci. I zde byla hodnocena jedna práce dostatečně, ostatní práce byly hodnoceny výborně. U ústních maturitních zkoušek neuspěli 2 studenti, kteří si části, ve kterých úspěšní nebyli, zopakují v nadcházejícím podzimním maturitním termínu. Devět studentů prospělo s vyznamenáním.

 

Celý průběh maturitních zkoušek lze označit za bezproblémový a výsledky studentů za velmi dobré.

České Budějovice 2. 6. 2023

Mgr. Tomáš Bican

třídní učitel