ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ POLYTECHNICKÉHO TŘÍDENNÍHO WORKSHOPU

Realizace projektu I-KAP, polytechnická výuka pro žáky ZŠ

V rámci tohoto projektu připravila naše škola třídenní workshop, pro žáky Základní školu Dukelská, České Budějovice, zaměřený na polytechnickou výuku. Předpokladem bylo, že se účastníci tohoto workshopu zúčastnili i dalších akcí v rámci projektu I-KAP. Aktivity realizované během tohoto workshopu měly přinést informace z oblasti techniky, historie, rukodělné výroby, dopravy a měly i umožnit vyzkoušet si logické myšlení. Celý projekt je financován EU, žáci nehradili žádné aktivity ani ubytování a stravování a ani dopravu.

Workshop se uskutečnil ve dnech 4.6.2019 až 6.6.2019 s následujícím programem:

  1. Národní technické muzeum Praha – základní expozice
  2. Exkurze do firmy ŠKODA AUTO Mladá Boleslav – muzeum, výrobní prostory
  3. Státní zámek Sychrov – základní okruh
  4. Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
  5. Prohlídka historického centra města Liberec
  6. Návštěva parku IQ Landia Liberec

Stravování a ubytování bylo zajištěno od 4.6.2019 počínaje večeří Domov mládeže Střední odborná škola Mladá Boleslav, nocleh ze 4.6.2019 na 5.6.2019 Domov Mládeže Střední odborná škola Mladá Boleslav, 5.6.2019 snídaně Domov mládeže Střední odborná škola Mladá Boleslav, oběd restaurace Stará pošta Jablonec nad Nisou, večeře menza TUL Liberec, nocleh z 5.6.2019 na 6.6.2019 Unihotel Liberec, 6.6.2019 snídaně menza TUL Liberec, oběd IQ Landia Liberec.

Po konání této akce základní škola zajistila informovanost širokého okruhu žáků i rodičů pomocí foto dokumentace na nástěnkách a zprávou s foto na webu školy. Zároveň  naše škola obdržela fotodokumentaci i se stručným hodnocením tohoto workshopu za strany žáků s vyplněnými testovými archy, ve kterých byly uvedeny kvízové otázky z průběhu celé akce. Fotodokumentaci i hodnocení účastníků použila i naše škola na své webové stránky.

Pro usnadnění přípravy pedagogického dozoru ze základní školy na tento třídenní seminář, byl součástí materiálu pro základní školu návod toho, co by bylo dobré s žáky základní školy projednat před pořádáním této akce.

Ing. Petr Kroupa – učitel SPŠSE pověřený přípravou této akce.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.