Elektromobilita

Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Mechanika dopravních prostředků MED 1 2 1 0 4
Konstrukce strojů a vozidel KSV 1 2 2 3 8
Konstruování pomocí počítače KPP 1 2 0 0 3
Kontrola a měření KM 0 0 0 2 2
Strojírenská technologie ST 2 3 2 1 8
Elektrotechnika v dopravě ETD 5 5 0 0 10
Elektrické pohony EPD 0 0 6 6 12
Elektrochemie ECH 0 0 0 1 1
Řídící systémy RSD 0 0 2 2 2
Elektronika vozidel ELV 0 0 3 3 6
Praxe PRA  3 (3)  3 (3) 3 (3) 2 (2) 11
Součet hodin 13 17 17 21 66
Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Český jazyk a literatura CL 3 (1) 3 3 3 (1) 12
Anglický jazyk AJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12
Základy společenských věd ZSV 0 2 1 0 3
Základy ekologie ZEK 1 0 0 0 1
Dějepis DJ 2 0 0 0 2
Matematika MA 4 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 13
Fyzika F 3 (1) 2 0 0 5
Ekonomika EK 0 0 3 (1) 0 3
Informační technologie IT 2 (2) 2 (2) 2 (2) 0 6
Chemie CH 1 0 0 0 1
Tělesná výchova TV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8
Součet hodin 21 17 17 11 64
Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Základy elektrotechniky ZE 5 (1) 3 (1) 0 0 8
Automatizační technika AT 0 0 2 4 (2) 6
Číslicová technika CT 0 3 0 0 3
Elektrotechnologie EG 0 1 0 0 1
Elektronická zařízení EN 0 0 0 7 (2) 7
Elektronika ET 0  3 (1) 3 0 6
Praxe PRA 3 (3) 3 (3) 3 (3) 0 9
Elektrická měření EM 0 0 4 (2) 4 (3) 8
Technické kreslení TK 3 (1) 0 0 0 3
Strojnictví SN 0 2 0 0 2
Mikroprocesorová technika MT 0 0 3 (1) 4 (2) 7
Silnoproudá zařízení SZ 0 0 2 0 2
Součet hodin 11 15 17 19 62
Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Český jazyk a literatura CL 3 (1) 3 3 3 (1) 12
Cizí jazyk AJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12
Matematika MA 4 (1) 4 (1) 3 (1) 3 (1) 14
Fyzika FY 3 (1) 2 0 0 5
Chemie CH 2 0 0 0 2
Základy ekologie ZK 1 0 0 0 1
Základy společenských věd ZSV 0 2 1 0 3
Dějepis DJ 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TV  2 (2)  2 (2)  2 (2)  2 (2) 8
Informační technologie IT  2 (2)  2 (2)  2 (2)  2 (2) 8
Ekonomika EK 0 0  3 (1) 0 3
Součet hodin 22 18 17 13 70
Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Základy elektrotechniky ZE 5 (1) 3 (1) 0 0 8
Automatizační technika AT 0 0 2 4 (2) 6
Číslicová technika CT 0 3 0 0 3
Elektrotechnologie EG 0 1 0 0 1
Elektronika ET 0 3 2 0 6
Praxe PRA 3 (3) 3 (3) 3 (3) 0 9
Elektrická měření EM 0 0 4 (2) 4 (3) 8
Technické kreslení TK 3 (1) 0 0 0 3
Strojnictví SN 0 2 0 0 2
Elektrická zařízení EZ 0 0 0 2 2
Elektrické stroje a přístroje ES 0 0 4 (1) 4 (1) 8
Elektroenergetika EE 0 0 2 5 (2) 7
Součet hodin 11 15 17 19 62
Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Český jazyk a literatura CL 3 (1) 3 3 3 (1) 12
Cizí jazyk AJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12
Matematika MA 4 (1)  4 (1)  3 (1)  3 (1) 14
Fyzika FY 3 (1) 2 0 0 5
Chemie CH 2 0 0 0 2
Základy ekologie ZK 1 0 0 0 1
Základy společenských věd ZSV 0 2 1 0 3
Dějepis DJ 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TV 2 (2)  2 (2)  2 (2)  2 (2) 8
Informační technologie IT 2 (2)  2 (2)  2 (2)  2 (2) 8
Ekonomika EK 0 0 3 (1) 0 3
Součet hodin 22 18 17 13 70

 

Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Technické kreslení TK 4 (2) 0 0 0 4
Mechanika ME 3 (1) 3 3 0 9
Elektrotechnika EL 0 2 0 0 2
Stavba a provoz strojů SPS 0 3 (1) 3 (1) 6 (2) 12
Konstruování pomocí počítače KPP 0 2 (2) 1 (1) 0 3
Strojírenská technologie ST 2 2 4 (2) 5 (2) 13
Kontrola a měření KM 0 0 2 (2) 2 (2) 4
Číslicové řízení strojů CRS 0 0 2 (2) 0 2
Mechatronika MCH 0 0 0 4 (2) 4
Praxe PRA 3 (3) 3 (3) 3 (3) 0 9
Volitelné předměty 0 0 0 4 4
Součet hodin 12 15 18 21 66
Vyučovací předmět Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku Celkem
1. Ročník 2. Ročník 3. Ročník 4. Ročník
Český jazyk a literatura CL 3 (1) 3 3 3 (1) 12
Anglický jazyk AJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12
Základy společenských věd ZSV 0 2 1 0 3
Dějepis DJ 2 0 0 0 2
Matematika MA 4 (1) 4 (1) 3 (1) 3 (1) 14
Fyzika FY 3 (1) 2 0 0 5
Chemie CH 2 0 0 0 2
Informační technologie IT 2 (2) 2 (2) 0 0 4
Základy ekologie ZEK 1 0 0 0 1
Tělesná výchova TV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8
Ekonomika EK 0 0 3 (1) 0 3
Součet hodin 22 18 15 11 66