Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku proběhne 1. září od 8:00 v kmenových třídách.

Na programu jsou třídnické hodiny (1.–4. vyučovací hodina). 2. září bude výuka probíhat od 1. do 4. vyučovací hodiny (dle rozvrhu). Od 5. září již výuka probíhá v plném rozsahu dle platného rozvrhu.