Workshop

V pátek dne 25. 9. 2020 se ve třídě 4EB konal workshop zaměřený na problematiku v elektroenergetice.

Studenti měli možnost s Ing. Františkem Žákem, Ph.D., konzultovat problematiku přenosových služeb, které spočívají v zajištění přenosu elektrické energie od výrobců ke spotřebiteli. Řešili, jak probíhá přenos elektřiny mezi propojenými elektrizačními soustavami okolních států, to vše ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav ČEZ Distribuce, E-On Distribuce a PRE Distribuce. Dále se zabývali problematikou ztrát transformátorů.

Ing. Alena Schandlová