Výuka v týdnu od 10. do 14. května

V týdnu od 10. května dojde k návratu 3. ročníků z praxí ve firmách.

Jelikož chceme zajistit prezenční výuku právě žákům 3. ročníků a zejména maturantům, nebudeme z personálních a kapacitních důvodů schopni zajistit prezenční výuku pro 1. a 2. ročníky.  

Rozvrh na týden od 10. května najdete zde: Rozvrh 3. a 4 .ročník – 10.05.2021

Základní body k provozu školy od 10. do 14. května 

4. ročníky: 

  • prezenční výuka ve škole (důraz na praktickou maturitu), 
  • distanční výuka – anglický jazyk, český jazyk, matematika (konzultace dle domluvy žáků s vyučujícími),
  • testování žáků – první den přítomnosti ve škole na první vyučovací hodině; v případě pozdního příchodu/příchodu jiný den probíhá testování v učebně č. 4.  

3. ročníky: 

  • prezenční výuka ve škole – probíhá s ohledem na vytížení vyučujících ve 4. ročnících, 
  • distanční výuka – anglický jazyk, český jazyk, matematika, 
  • testování žáků – první den přítomnosti ve škole na první vyučovací hodině; v případě pozdního příchodu/příchodu jiný den probíhá testování v učebně č. 4. 

1. a 2. ročníky: 

  • prezenční výuka ve škole – neprobíhá, 
  • distanční výuka – probíhá výuka všeobecných předmětů; výuka odborných předmětů probíhá pouze v případě, že daný vyučující není vytížený prezenční výukou 3. a 4. ročníků, 
  • konzultace – jsou umožněny skupinové a individuální konzultace pro žáky prospěchově slabé nebo znevýhodněné distanční výukou (na základě domluvy žáků s vyučujícími), 
  • testování žáků – neprobíhá, v případě konzultací se žák ihned po příchodu do školy otestuje učebně č. 4.