Výuka od 24. května

Od 24. května bude (bezrotačně) obnovena výuka na středních školách. 24. a 25. května se ale konají didaktické testy, a proto bude výuka ostatních ročníků v těchto dnech probíhat následovně:
 • v pondělí 24. května bude pro žáky 1. ročníků zorganizován sportovní den; žáci 2. a 3. ročníků se učí dle platného rozvrhu, 
 • v úterý 25. května bude pro žáky 2. ročníků zorganizován sportovní den; žáci 1. a 3. ročníků se učí dle platného rozvrhu. 

Výuka bude probíhat v přízemí, v 1. patře a v dílnách (sledujte prosím suplování ve škole na nástěnce nebo na webu školy: https://www.spssecb.cz/pro-studenty/suplovani). Testování bude probíhat vždy v pondělí na první vyučovací hodině (v příslušné učebně). V případě pozdního příchodu/příchodu jiný den je nutné se ihned po příchodu do školy otestovat v učebně č. 4. 

Sportovní den: 

 • turistika a sporty v přírodě (kopaná, kruhové posilování, fartlek), 
 • 24. května – 1. ročníky: 
 • 1.EAsraz ve škole v 8:15 (testování), učebna č. 28, dozor pan Vacík, 
 • 1.EBsraz ve škole v 8:15 (testování), učebna č. 23, dozor pan Bican, 
 • 1.SAsraz ve škole v 8:30 (testování), učebna č. 28, dozor pan Požárek, 
 • 1.SBsraz ve škole v 8:30 (testování), učebna č. 23, dozor pan Hána, 
 • 25. května – 2. ročníky: 
 • 2.EA: sraz před školou v 8:30, dozor pan Ploch, 
 • 2.EB: sraz před školou v 8:30, dozor pan Bican, 
 • 2.SA: sraz před školou v 8:30, dozor pan Požárek, 
 • 2.SB: sraz v 9:00 u Výstaviště (vchod od Tesca), dozor pan Vacík.