Výuka od 17. května

V týdnu od 17. května i nadále pokračuje prezenční výuka s důrazem na praktickou výuku a distanční výuka s důrazem na všeobecné předměty.

Odkaz na rozvrh najdete zde.

Testování žáků proběhne opět na první vyučovací hodině. V případě pozdního příchodu/příchodu jiný den je nutné se ihned po příchodu do školy otestovat učebně č. 4.  

I nadále jsou umožněny skupinové a individuální konzultace pro žáky prospěchově slabé nebo znevýhodněné distanční výukou (na základě předchozí domluvy žáka s vyučujícím). Dále jsou umožněny konzultace pro žáky 4. ročníků (rovněž na základě předchozí domluvy žáka s vyučujícím).