Výuka na SPŠ SE od 7. 12. (aktualizováno)

S ohledem na umožnění prezenční výuky bude od 7. 12. 2020 probíhat výuka na SPŠ SE takto:
  • výuka 4. ročníku poběží dle standardního rozvrhu
  • 1.-3. ročníky se budou střídat po týdnu, od 7. 12. budou do školy docházet třídy oboru elektrotechnika, od 14. 12. budou docházet žáci oboru strojírenství
  • výuka praxe bude probíhat stále, nezávisle na rotaci tříd
  • budou připravena pravidla pro hodnocení žáků za první pololetí tohoto školního roku (započítání distanční výuky) – odkaz na tabulku ZDE
  • bude zveřejněn plán testů z vyučovacích předmětů ve zbytku prvního pololetí, ten bude připraven tak, aby v jeden den byly psány maximálně dva testy. Plán testů se netýká ohlášených testů, které budou probíhat v distanční výuce. Mezi testy se nezapočítává ústní zkoušení a krátké písemné zkoušení. Plán testů je dostupný ZDE
  • uvedené dokumenty a případné aktualizace budou zveřejněny na webu školy v průběhu týdne (aktualizováno 4. 12. 2020)