Výuka na SPŠ SE od 12. 10. 2020

Na základě opatření, vydaných MŠMT došlo ke změnám v organizaci výuky na SPŠ SE.

Naším hlavním cílem je připravit žáky maturitních ročníků k maturitě a minimalizovat dopady distanční výuky z minulého školního roku. Protože zejména u odborných předmětů je osobní neúčast žáků zásadním problémem, připravili jsme pro žáky 3. a 4. ročníků zvláštní rozvrh. Vycházíme z toho, že žáci se mohou zúčastňovat praktického vyučování a z toho, že součástí praktického vyučování je cvičení (§ 14 vyhlášky 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři). S ohledem na personální a prostorové místnosti a také na možnosti žáků bude výuka probíhat 4 vyučovací hodiny po dvou a vícehodinových blocích. Předměty, které nejsou vyučovány prezenčně budou vyučovány distančně, s ohledem na možnosti žáků (dojíždění) zejména off-line (vyučující budou žákům zadávat úkoly, bez on-line hodin).

Žáci 1. a 2. ročníků budou mít plně distanční výuku, zejména z M, AJ a ČJ, úlohy z odborných předmětů budou zadávány zejména off-line. K tomuto kroku jsme se rozhodli z důvodu velkého vytížení učitelů odborných předmětů při prezenční výuce 3. a 4. ročníků. V této složité situaci jsme se snažili vybrat to nejvhodnější řešení s tím, že žáci 1. a 2. ročníků budou mít čas distančně probrané učivo doplnit a upevnit v rámci standardní výuky, která by měla od listopadu probíhat. Protože část žáků je ubytována na domovech mládeže, nepovažujeme za vhodné zařadit jeden den výuky ve škole a zbytek řešit distančně.

Úkoly, které budou žákům zadány, učitelé zapíší do této tabulky.

Upozorňujeme, že účast na distanční výuce je povinná.

Na týden 26.-30. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT prázdniny.