Výuka maturantů od 11. 5. 2020

Důležité informace

Na této adrese (https://spssecbcz-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kores_spssecb_cz/EegskyoRDiJGrLsQw-cvV40BG2Z_TEvw8750D5Zolt-Ojg?e=D8asWi) je aktuální rozvrh hodin pro žáky maturitních tříd.

S ohledem na bezpečnostní opatření bude možné, aby v jedné třídě bylo max. 15 žáků. Proto jsme dotazníkem zjišťovali zájem o účast.

Organizace výuky, přístupu do školy a hygienických opatření:

  • každý žák bude mít 2 roušky a pytlík na jejich uložení,
  • ve výuce budou žáci sedět min. 2 m od sebe,
  • žáci se nepřezouvají, přechází rovnou do třídy,
  • žáci se neshlukují, dodržují doporučení v přiloženém souboru, vydaném MŠMT,
  • účast na prezenční výuce je dobrovolná, při první hodině přítomnosti předá žák vyučujícímu podepsané čestné prohlášení,
  • po ukončení výuky si žáci (s dodržením doporučení MŠMT) vyklidí šatny, do šaten pak už nevcházejí.

V případě on-line výuky v dopoledním bloku mohou žáci využít vlastní mobilní zařízení, nebo dataprojektor v učebně. Po dobu on-line výuky nad nimi bude vést dozor zaměstnanec školy.