Vysvědčení pro žáky 4. ročníků

Vysvědčení bude žákům 4. ročníků předáno v pátek 21. května.

 Konkrétní čas žákům upřesní jejich třídní učitel. Před předáním vysvědčení budou žáci otestováni (ve své kmenové třídě). Díky tomu nebude nutné testovat žáky znovu před didaktickými testy.