Výsledky společné části maturitních zkoušek

Porovnání výsledků našich maturantů ze společné části maturitní zkoušky

Níže uvádíme porovnání výsledků našich maturantů ze společné části maturitní zkoušky (CERMAT) s celostátním průměrem, který byl zveřejněn na webu https://cermat.cz/aktuality/aktualita/272-tiskova-zprava-vysledky-didaktickych-testu-v-jarnim-zkusebnim-obdobi. V tabulce je uvedena neúspěšnost v jednotlivých předmětech.

I s ohledem na to, že testy dělali všichni žáci a porovnání je za všechny školy, včetně gymnázií, považujeme naše výsledky za výborné.

Předmět

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Celostátní průměr

14,1 %

17,5 %

4,9 %

SPŠ SE

6,9 %

18,5 %

0 %

Pro lepší porovnání uvádíme průměrnou neúspěšnost „průmyslovek“ z matematiky minulý rok – 19,7 %.