Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Bylo přijato celkem 8 žáků. Zveřejněním seznamu přijatých se považuje přijetí uchazeče za oznámené a není potřeba vydávat příslušné rozhodnutí.

Dle ustanovení školského zákona §60, odst. a) je nutné potvrdit skutečný zájem na škole studovat odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení, tedy zveřejněním seznamu přijatých tj. nejpozději do 26. 5. 2022. V případě, že přijatý žák zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být ke studiu přijat.

 
Výsledky 2. kola přijímacího řízení naleznete v tomto dokumentu. Všem nově přijatým gratulujeme.