Vypsány termíny komisionálních zkoušek

Vypsány termíny komisionálních zkoušek
Byly vypsány termíny komisionálních zkoušek pro 1. až 3. ročníky.
Obecný rozpis naleznete v příloze.
 
Konkrétní jmenný seznam je zveřejněn na vývěsce ve vestibulu školy, či v kanceláři školy.